Staavanger lufthavn, Sola.

Streik kan ramme Stavanger lufthavn

Bakkeansatte ved Stavanger lufthavn, Sola, blir tatt ut i streik hvis fagforeningen Junit og NHO Luftfart ikke blir enige innen søndag.

Fagforeningen Junit og NHO Luftfart møtes til mekling hos Riksmekleren lørdag. NHO forhandler på vegne av en rekke arbeidsgivere som er omfattet av luftfartsavtalen, og stridens kjerne er blant annet lønn og arbeidsvilkår. 

Hvis partene i konflikten ikke kommer til enighet i meklingen lørdag, bryter det ut streik blant bakkeansatte ved fire norske flyplassene allerede søndag.

Lufthavnene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø blir rammet i første omgang, bekrefter forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB.

Trolig ikke store konsekvenser

Lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger lufthavn, Sola, tror ikke den potensielle streiken blant bakkemannskaper vil få de store konsekvensene for flytrafikken lokalt i første omgang.

– De tilbakemeldingene vi har fått er at en eventuell streik ikke vil få store følger for flytrafikken hos oss, sier Anker Lorentzen til RA og legger til:  

– Dette er uansett  forhold mellom flyselskapene og handlingselskapene som har bakkemannskaper i arbeid på flyplassen. Avinor er ikke en part i konflikten, men forholder oss til utfallet forhandlingen mellom partene måte få,  sier Anker Lorentzen til RA.

Sjekk med flyselskapet

Lufthavndirektøren oppfordrer passasjerer som skal ut å fly fra søndag om å søke informasjon hos flyselskapet de skal reise med.

– Selskapene er stort sett veldig flinke med å varsle endringer som kan oppstå i slike tilfeller, sier Anker Lorentzen.

Passasjerene vil likevel kunne merke en eventuell streiken ved både innsjekk, billettkontor og gate. Streikeuttaket omfatter ansatte i bakketjenestene, service og operative funksjoner, frakt og salg.

Vedvarer streiken er det mulig at flere grupper enn bakkemannskapet kan bli tatt ut ved de øvrige flyplassene.

Lønn og vilkår

Forhandlingssjef Ørberg i fagforeningen Junit opplyser at konflikten blant annet dreier seg om lønn.

– Uenigheten går på lønn og arbeidsvilkår. Det gjelder spesielt de som tidligere var ansatt i SAS Ground Handling som er solgt til Widerøe. De opplever at deres vilkår er blitt vesentlig dårligere etter overdragelsen, sier forhandlingssjefen.

Hun poengterer at forhandlingene med NHO Luftfart har pågått siden sist vår, og at de ansatte er blitt lovet nye tilbud, men de har ikke vært gode nok. Nå er tålmodigheten slutt, ifølge Ørberg.

Avventer meklingen

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe vil ikke gå inn på detaljer ved forhandlingene i forkant av meklingen .

– Vi går inn i en periode med forhandlinger og håp om en eventuell løsning før streik er et faktum, sier hun til E24.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, påpeker at det varslede streikeuttaket ikke betyr full stans, men at det vil kunne føre til forstyrrelser i flytrafikken.

– Vi avventer nå møtet hos Riksmeglingsmannen og håper naturligvis at partene kommer til en enighet, sier Johansen til E24.