Streik gir togstans på torsdag

Denne uken må tog-pendlere både ta til takke med buss for tog i fire dager, og innstilte tog i to timer på torsdag grunnet streik.

Torsdag stanser togtrafikken fra klokka 12 til 14. Da går Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund til politisk streik mot EUs jernbanebakke.

Ifølge Nettavisen dekker ikke Vy kostnadene ved annen transport. Bare kunder som kjøpte billett før streiken ble gjort kjent, kan få prisavslag som følge av forsinkelse.

– Tog underveis stopper på nærmeste stasjon og står stille fram til streiken avsluttes klokka 14. Flere lokaltog blir også innstilt, opplyser Vy.

Fra tidligere er det også kjent at fra mandag 7. oktober til torsdag 10. oktober skal Bane NOR arbeide på jernbanen mellom Nærbø og Ganddal. Vy setter opp busser mellom 11.50 og 17.50. Resten av døgnet går togene som vanlig.

På torsdag vil altså togpendlere oppleve både buss for tog og planlagte stopp grunnet arbeid, men og stopp i togtrafikken grunnet streik mellom klokken 12 til klokken 14. 

På Pendlerforeningen for Jærbanen sin facebook-gruppe varsles det om at bussene som er satt opp som buss for tog grunnet arbeid ikke blir påvirket av streiken, men togene bussene kjører til og fra vil være innstilt mellom klokken 12 til klokken 14 på torsdag. Det blir ikke satt opp alternativ transport for disse togstrekningene i dette tidsrommet. 

 

EUs fjerde jernbanepakke.

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll. EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.

EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid. EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Avdemokratiserer jernbanen.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund i pressemelding. 

Regjeringen har allerede vedtatt jernbanereformen. Å vedta EUs jernbanepakke er derfor ikke nødvendig, men vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all framtid.

– Regjeringen vil flytte makta til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Og, norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, understreker Rolf Ringdal.