Støtt Frps kamp mot bompenger

DEBATT: Nok er nok. La Frp vinne frem i kampen mot bompenger som kjempes hver dag, skriver Ketil Solvik-Olsen i sitt debattinnlegg.

Skrevet av: Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister, Framskrittspartiet

Frps kamp mot bompenger er velkjent. Og ja, vi har ikke vunnet nok frem – vi trenger økt støtte. Fra regjering har vi fremmet mange forslag om å kutte bompenger, men opplevd gang på gang at stortingsflertallet har stoppet bomkutt. Likevel har vi aldri gitt opp kampen. 

De siste dagers mediedekning er en påminnelse om det – Frp fortsetter kampen. Jeg håper samtidig folk flest reflekterer over hvor intenst mange partier er imot å kutte bompenger.

Se hvordan AP, SV, MDG, Rødt og andre i opposisjonen nå latterliggjør, flirer, og lover kamp mot Frp. I Oslo sier byrådet at de er svært skuffet over at Frp vinner frem med kutt i bompenger. Det vil de IKKE ha. Det bekrefter at hele bomdebatten for dem er et spill. De smiler av skadefryd når Frps bomkutt blir nedstemt, men de glemmer at regningen er det bilistene – folk flest – som må betale. Disse politikerne ser inntektssiden til staten, men glemmer at de samme pengene er utgiftspost hos innbyggerne. Dette er ikke gratis penger!

Nå er det snart lokalvalg, og du bestemmer hva slags politikere du ønsker skal styre. Frp har lykkes med veldig mye av målene våre innen samferdsel. Vi har klart å øke veibudsjettet med over 15 milliarder kroner, en formidabel vekst på rundt 70 prosent. Vi har klart å redusere engangsavgiften, årsavgiften og omregistreringsavgiften. Trafikksikkerheten har blitt betydelig bedre, de siste årene har vi hatt de tryggeste veiene i Europa. Og vedlikeholdsetterslepet går nå gradvis ned, etter å ha økt i mange tiår. Gjennom reformer har vi endret måten Norge bygger vei på – resultatene så langt viser kostnadskutt på rundt 20 prosent. 

Gevinsten for innbyggerne er over 60 milliarder kroner! I en valgkamp hvor alle lover mer penger til gode formål, så burde flere være opptatt av å få mer igjen for pengene. Med Frps politikk har vi gode resultat!

På ett område har Frp kjempet men vunnet for lite – bompenger. Selv om bilistene i 2019 samlet sett betaler inn mange milliarder kroner mindre i statskassen enn i 2013, så har bompengene rundt byene økt mye det siste året. Valgseieren til venstresiden i 2015 ga flertall til politikere som jobbet intenst for vekst i bomringene. De har dessverre lykkes. Vi kan ikke bli overrasket. I statsbudsjettene har rødgrønn side konsekvent foreslått økte bilavgifter, økte bompenger og kutt i veibevilgninger. 

Derfor har Frp fortsatt å kjempe mot bompengene – hver dag. Vi har vunnet frem en del ganger, uten at media skriver mye om det. Rundt 40 bomprosjekt får økte statlige bevilgninger nå, for å kutte takster eller stenge ned raskere. I 10 prosjekter er bomstasjoner fjernet fordi staten slettet gjelden, inntil 15 år tidligere enn planlagt. Mer av bompengene går til vei, mindre til administrasjon og renter. Bomrabattene har økt. Som regel mot stemmene til opposisjonen. 

Mens Frp fortsatt er imot bompengefinansiering og mener staten bør fullfinansiere veiprosjekt, så stemmer vi for veiprosjektene fordi Frps kompromiss gir bedre vei, lavere byggekostnad og mindre bompenger enn de øvrige partienes løsninger ville gitt. 

Vær derfor på vakt når Ap, Sp og andre bompengepartier kritiserer Frp. Det er bare et spill for galleriet, en slags skadefryd for å gjøre alle bompengemotstandere utålmodige og desillusjonerte. Vi kan vise dem på valgdagen. Nok er nok. La Frp vinne frem i kampen mot bompenger. 

Frp har fortsatt å kjempe mot bompenger - hver dag.