Det er segmentet leiligheter som faller mest i pris i Stavangers nedadgående boligmarked. Her illustrert ved leiligheter på Mariero. Eneboliger er den boligtypen der prisene faller minst. ILLUSTRASJONSFOTO

Størst prisfall på leiligheter

Meglerne RA har snakket med er samstemte: Leiligheter er hardest rammet av prisnedgangen i Stavanger siste året. Eneboliger og rekkehus har et noe mindre prisfall, selv om pilene peker nedover for alle boligtyper.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Det er tøffere tider i boligmarkedet i Stavanger.  Hittil i 2016 er det solgt 31 prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i 2015.

De siste 12 måneder viser en prisnedgang på 7,2 prosent totalt sett.

Alle typer boliger er berørt, men det er leiligheter som er hardest rammet  av nedgangen med et prisfall på rundt 8 prosent i pris, mens tilsvarende fall for eneboliger er rundt 5 prosent.

Markedet for rekkehus og delte boliger er også noe i mindre grad rammet enn leligheter.

LES OGSÅ: Boligprisene i Stavanger flater ut

Ubalanse i markedet

Leder i Rogaland Eiendomsmeglerforening, Bård Birkeland, peker på at det er bygget mange leilighetskomplekser og boligfelt med konsentrert bebyggelse i distriktet de siste ti år.

Derfor er det også godt utvalg av disse i dagens marked, samtidig som det er markant nedgang i etterspørsel.

– Generelt i hele Rogaland har det vært ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Etterspørsel har stagnert og resultert i overflod av boliger til salgs. Med prisnedgang og lengre omsetningstid som resultat. Endringen har rammet hele boligmarkedet i Rogaland. Men hardest har dette nok rammet de boligtyper det er mye av, sier Birkeland til RA.

Eiendomsmegleren, som til daglig jobber for Eiendomsmegler 1, konstaterer samtidig at leiligheter også var det segmentet som opplevde størst prisøkning før markedet snudde.
– Fra en «all time high»  og fram til i dag har nok slike typer boliger en stor prisreduksjon, sier Birkeland.

LES OGSÅ: Svak boligprisoppgang i Stavanger

Velg og vrak i leiligheter

RA har vært i kontakt med flere eiendomsmeglere som gir uttrykk for å se den samme utviklingen.

– Det er ingen tvil om at leiligheter har sunket mest i dagens marked. Om man er på leilighetsjakt, kan man velge og vrake i alt fra ettroms til femroms i alle bydeler. Fra prosjekterte leiligheter til renoveringsobjekt og oppussede leiligheter i tomannsboliger. Å være på leilighetsjakt i dag  er som å være snopesugen på «Dropsen», det er hyller med noe for alle, sier daglig leder Michael R. Myhre i Eie Eiendom. 

Det gir seg blant annet resultat i at utbyggere forsøker seg med  hvitevarepakker og andre lokkemidler for å få fart på omsetningen av leilighetene.

– Vi ser også innslag av private selgere som utlover dusør for de som kan finne en kjøper, og lignende. Det er mye kreativitet i et dårlig marked, sier Myhre.

LES OGSÅ: Nå har boligprisene i Stavanger falt 7,4 prosent det siste året

Bygges flest leiligheter

Kurt Frafjord, regionsjef i Krogsveen  Rogaland, mener det er naturlig at leiligheter faller mest i pris, ettersom det bygges klart flest leiligheter.

– Det er i det hele tatt stort sett blitt bygget leiligheter i kommunen de senere år, og dette er litt av problemet til Stavanger, sier Frafjord til RA.

Han peker på at stigningen i boligpriser i Stavanger-markedet i årene 2006 til 2012 resulterte i en annen aktivitet innenfor boligbygging enn andre deler av landet.

– Utbyggere og entreprenører kastet seg inn i dansen rundt gullkalven i stort omfang. Da impulsene fra oljeboomen flatet ut og snudde, var det et misforhold i markedet mellom boligtyper. Dette misforholdet har derfor ført til et salgsoverheng og fallende priser selv med dagens lave rente, sier Frafjord.

LES OGSÅ: Boligbytte skal få boligkjøpere på gli

Eneboliger faller minst

Viseadministrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, Ole Morten Dreyer, peker på at det er seks ganger flere leiligheter enn eneboliger til salgs i Stavanger.

– At etterspørselen etter eneboliger er større enn for leiligheter er derfor  naturlig, sier Dreyer til RA.

Han peker videre på at nedgangen i markedet delvis er selvforsterkende. 

– Jeg tror også dette kan skyldes at mange som bor i enebolig har valgt å avvente «neste steg» som følge av usikkerheten som har preget boligmarkedet den senere tiden. Man kan for eksempel se for seg at planen om å flytte ut i leilighet igjen når ungene flytter ut, utsettes grunnet usikkerhet knyttet til dynamikken i boligmarkedet. Samtidig bor man lengre i en enebolig enn i en leilighet, sier Ole Morten Dreyer, og legger til:

– Det er uansett alltid god etterspørsel etter eneboliger i pressområder.

LES OGSÅ: Går nye veier for å selge bolig

Rekkehus står seg

Michael R. Myhre mener rekkehus og vertikaldelte boliger står seg like godt som eneboliger.

– Rekkehus og vertikalt delte boliger har sunket minst etter vår mening. Mange, som ikke har hatt råd til eneboliger, har kjøpt større rekkehus og vertikalt delte boliger, spesielt på steder som Eiganes, Stokka, Madla og Våland. Samtidig er mange forsiktige med å bytte bolig nå når markedet er såpass usikkert, sier Myhre.

Dominoeffekt

Frafjord i Krogsveen mener forskjellene i prisutvikling i de ulike boligkategoriene ikke er så veldig store. Markedet som helhet rammet av nedgang.

– Alle typer boliger er berørt, men eneboliger og rekkehus er mindre berørt enn leiligheter grunnet lite nybygging av slike objekter i Stavanger, sier han,  og påpeker  at kjøperne er mer kresne i et såkalt «kjøpers marked» som det er nå.

– Det er likevel slik at om du har en bolig til ti millioner så er du indirekte avhengig av at den som skal selge leiligheten sin til to millioner får solgt. Grunnen er enkelt fortalt følgende: Dersom de som selger tomillionersleiligheten ikke får solgt, kan ikke de kjøpe rekkehuset til fire millioner som da heller ikke får kjøpt eneboligen til seks millioner og slik går det videre. Det blir rett og slett en dominoeffekt som berører hele markedet, sier Frafjord.

Følg RA på Facebook og Twitter!