– Større etterspørsel og flere ledige stillinger

Lysere utsikter på arbeidsmarkedet i Rogaland.

Ved utgangen av juni er bruttoarbeidsledigheten i Rogaland 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med same perioden fjor har bruttoarbeidsledigheten falt kraftigst i landet; fra 3,3 prosent i juni 2018 til 2,6 prosent i juni 2019.

– Utsiktene på arbeidsmarkedet i Rogaland er gode nå samanlignet med årene vi har bak oss. Flere arbeidsgivere har behov for nye medarbeidere og mange ledige stillinger ble lyst ut, også i juni, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland.                                                                                                                   

– Stabilt

Justert for sesongvariasjoner holder arbeidsledigheten seg stabil i juni sammenlignet med mai 2019.

I Rogaland er delen helt uten arbeid 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en nedgang på 14 prosent.

5693 arbeidssøkere var heilt uten arbeid i juni, og 1028 arbeidssøkere var deltakere i arbeidsrettede tiltak.

Summen av helt arbeidsledige og personer på arbeidsrettede tiltak gir en på 6721 personer, tilsvarende 2,6 prosent av arbeidsstyrken. 

Stavanger og Sandnes har høyest ledighet i juni, begge med 3,1 prosent.

– Den laveste arbeidsledigheten finner vi i distriktene og særlig i indre Ryfylke. I Sokndal kommune holder arbeidsledigheten seg høy på grunn av at permitteringer ved bedriften Titania fremdeles preger situasjonen, opplyser Haftorsen.

Ledige stillingar

I juni ble det lyst ut 3630 stillinger. Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og det øker i nesten alle yrkesgrupper.

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i juni var bygg- og anlegg (736), ingeniør- og ikt-fag (553) og helse, pleie og omsorg (440).