Fylker med en stor andel eldre har langt større forbruk av legemidler enn andre fylker. Totalt økte legemiddelbruken med 7 prosent fra 20126 til 2017. FOTO: NTB scanpix

Store fylkesforskjeller i medisinbruk

I fjor økte legemiddelbruken med 7 prosent. Hedmark er det fylket der folk bruker mest legemidler, 50 prosent mer enn Oslo. Det har en naturlig forklaring.

Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder legemiddelbruk, med Oslo og Hedmark i hver sin ende av skalaen, viser bransjestatistikken fra Apotekforeningen.

Hedmark troner øverst i medisinbruk, tett fulgt av Østfold og Oppland. Nederst finner vi Akershus, Rogaland og Oslo.

– Selv om fylkesforskjellene kan se store ut, forklarer aldersforskjeller mellom fylkene en stor del av forskjellene. Befolkningen over 67 år bruker omtrent fire ganger mer legemidler enn de under 67 år. Derfor er det naturlig at det brukes mer legemidler i fylker med en større andel eldre, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

LES OGSÅ: Sykepleierne som ikke får jobbe

Så mye bruker vi

Men alt kan ikke forklares med alderssammensetningen. Både i Østfold og Vest-Agder brukes det mer legemidler enn det alderssammensetningen skulle tilsi, mens Oslo og Rogaland har lavere forbruk.

– Sogn og Fjordane skiller seg ut ved å ha en stor andel eldre over 67 år og likevel et lavt legemiddelforbruk. Det samme gjelder i Møre og Romsdal, sier Soldal.

Den største økningen i legemiddelbruken fra 2016 til 2017 fant sted i Vestfold, Sør-Trøndelag og Hordaland der det ble brukt mer enn 3 prosent flere doser i fjor sammenlignet med året før.

I fjor brukte vi i gjennomsnitt legemidler for 5076 kroner hver (men på grunn av egenandelsordningen og bruk av blå resept betalte vi i underkant av 1300 kroner av egen lomme). De under 67 år brukte 2940 kroner i gjennomsnitt, mens de over 67 år brukte 8490 kroner.

LES OGSÅ: Eksplosiv bruk av ADHD-medisin