Støre er beredt på å ta selvkritikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre håper Arbeiderpartiet raskt skal kunne diskutere politikk, men sier han er åpen for å ta selvkritikk.

– Min ambisjon er at vi fort får diskusjonen over på politikken og politikkutvikling, sa Støre til NTB før han gikk inn på Arbeiderpartiets sentralstyremøte i Folkets Hus i Oslo tirsdag ettermiddag.

Ap-lederen fastslår at en oppslutning på 25 prosent er altfor lav for partiet. Det er en nedgang på 8,2 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden.

– Vi har større ambisjoner enn det. Samtidig er jeg veldig glad for og stolt over at vi klarte å løfte oss utover i valgkampen. Vi hadde målinger ned mot 20, og vi endte på rundt 25, sier Støre.

Tar selvkritikk

På spørsmål om han vil ta selvkritikk for det svake valgresultatet, svarer Støre følgende:

– Som leder må du stå ansvarlig for alt, i oppgang og nedgang. Det er jeg åpen på, men jeg opplever at politikken vi har ført, har hatt solid forankring i landsmøtet og bred tilslutning i partiets organer, sier han.

– Hvordan spiller evalueringen fra 2017-valget inn når dette valget skal evalueres?

– Veldig mye av den tar vi med oss videre. Jeg opplever at Arbeiderpartiets tilbakegang kom i 2017, og de konklusjonene og de strategiene vi da trakk opp, opplever jeg at det fortsatt er bred tilslutning til i dag, sier Støre.

Kan få konsekvenser for neste valg

Støre sier at årets valgresultat kan få konsekvenser for hvordan partiet ser på mulige regjeringssamarbeid fram mot neste stortingsvalg.

– Men vi tar ting i riktig rekkefølge. Nå er det kommunevalg og oppsummering etter det som dette handler om. I neste runde vil vi ta dette med Stortinget og regjering, sier han.

Støre løfter fram at partiet også gjør mange gode valg lokalt

– Vi får gjennomslag for politikk på mange områder, sier han.