Stor trafikknedgang, men nye bilkøer

Ferske trafikktall viser 15 prosent nedgang i rushtiden og 10 prosent nedgang i døgnet. Før 07.00 øker trafikken, og det er køer i Sola og på Rv. 13.

RA har hentet inn de ferskeste trafikktallene fra Statens vegvesen, basert på trafikken på ti utvalgte tellepunkter 10. september, 17. september, 24. september, 24. september, 1. oktober, 2. oktober, 3. oktober, 4. oktober, 5. oktober, 15. oktober og 16. oktober.

– Tallgrunnlaget er noe tynt ennå, bare basert på 16 dagers drift av bomstasjonene, og vi må se bort fra høstferieuken (uke 41). Uansett: Så langt ser det ut til at vi har en nedgang på biltrafikken på 15 prosent i rushtiden og 10 prosent i døgnet som helhet, sier senioringeniør Ingve Lygre Undheim i Statens vegvesen til RA.

Tellepunktene er disse: Fv. 435 Bybrua, Rv. 509 Risavika, Fv. 44 Hillevågstunnelen, E39 Auglend, Rv. 509 Sentrumsveien Sola, E39 Forus, Fv. 44 Strandgata, Fv. 325 Jærveien, Fv. 332 Hanaveien og Fv. 509 Oalsgata. 

Fra 17 til 15 prosent

Han peker på at de siste tallene, basert på mandag 15. og tirsdag 16. oktober, gir en liten økning sammenlignet med de første målingene etter innføringen av rushtidsavgift.

38.763 biler per mandagsmorgen i september ble 1. oktober redusert til 32.186, en nedgang på ganske nøyaktig 17 prosent. Nå har trafikktallene økt litt igjen, slik at nedgangen på de 10 tellepunktene i rushtiden ligger på rundt 15 prosent.

– Et annet trekk er at trafikken har økt med rundt 5 prosent i perioden før 07.00, altså før rushtidsavgiften slår inn, sier Undheim.

Han understreker at det ennå er tidlig å foreta noen sikre konklusjoner, og at trafikken må fremdeles gå seg til i noen uker for å få sikrere data.

LES OGSÅ: 

Mer trafikk i Sola

– RA får meldinger om køer på RV 510 gjennom Sola i ettermiddagsrushet?

– Vi var litt redd det kunne komme vesentlig mer trafikk gjennom sentrum av Sola som følge av bomringene, og vi ser at det er en del bilister som bruker mulighetene til å kjøre gjennom bomfrie områder i rushtiden, sier Undheim.

Mandag 10. september passerte 15.044 biler tellepunktet ved Arabergveien i løpet av døgnet, mens det mandag 15. oktober passerte 16.637 biler samme sted. Statens vegvesen har beregnet oppgangen på dette tellepunktet til 11 prosent.

Undheim trekker fram at det er blitt mindre gjennomgangsgrafikk i sentrumskjernen i Sandnes.

– Det er jo hyggelig at sentrumsområdene får mindre biltrafikk for eksempel i Strandgaten i Sandnes, sier Undheim.

Køer nye steder

– Samtidig får RA meldinger om lange køer gjennom Austråttunnelen på RV 13 i perioden før rushtidsavgiften kl. 07.00, og det er neppe så hyggelig for dem som skal fra for eksempel Hommersåk til Forus?

– Nei, men det er nok ikke slik at de samlet sett bruker lengre tid på å kjøre til Forus enn de gjorde før endringen i bomstrukturen. Mange kan nok oppleve at de treffer køer på et tidligere tidspunkt enn de gjorde før, og at køene ikke lenger oppstår rett før de kommer til Forus, sier Undheim.

– Flyter fint

Sola-ordfører Ole Ueland (H) kjenner ikke de siste tallene fra Vegvesenet.

– De første tallene viste en liten økning. Trafikken her ute flyter fint, selv om det er litt køer på enkelte tidspunkter enkelte dager, og vi har jo kjent til at det kunne bli en økning i trafikken etter omleggingen, sier Ueland til RA.

Han peker på at bilister tilpasser kjøremønster over tid, både retningsvalg og tidspunkter, basert på eksempelvis om de møter køer eller ikke.

– Det er for tidlig å konkludere, også fordi det er stor variasjon fra dag til dag. Hvis det blir nye køer, er også dette noe bilistene vil tilpasse seg. Dessuten: Den store mengden av bilister skal uansett til de store arbeidsplassområdene i Forus, Sandnes eller Stavanger og har ikke så mye å spare på å kjøre omveier, sier Ueland.