Stor beredskapsøvelse tirsdag formiddag

Legevakten og sykehuset er med i en stor beredskapsøvelse tirsdag, klokken 9-13.

Stavanger kommune informer på sine nettsider at det skal holdes en beredskapsøvelse tirsdag. Der skriver at det blir mye aktivitet og få parkeringsplasser utenfor legevakten i tidsrommet øvelsen foregår. 

Kommunen infomerer om at man kan slippe av en som skal til legevakten før man må finne parkering et annet sted.

 Det vil være uvanlig mye aktivitet utenfor legevakten, sykehuset og rundt Nortura på Forus, som også er med på øvelsen. 

Helse Stavanger varsler også på sin nettside om øvelsen. De melder at Stavanger universitetssjukehus (SUS) vil delta i en beredskapsøvelse sammen med Stavanger legevakt, Rogaland brann og redning IKS, Sør-Vest politidistrikt og Sivilforsvaret og Nortura.

Bakgrunnen for øvelsen er for å være best mulig forberedt hvis en alvorlig hendelse skulle skje i virkeligheten. Øvelsen går ut på at det kommer inn melding om en CBRNE-hendelse på Nortura på Forus tirsdag morgen. CBRNE står for kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, stråling fra nukleært materiale og eksplosiver.

Øvelsen skal være planlagt nøye i lang tid av en egen øvingsledelse, der medarbeidere fra alle klinikker på sykehuset og øvrige aktører er invitert med. Det er også gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse og iverksatt tiltak, sånn at øvelsen ikke skal gå utover vanlig drift eller pasienter denne tirsdagen, melder Helse Stavanger. 

LES OGSÅ: Derfor kontakter vi legevakten

Pasienter møter som normalt

Hvis ikke noe annen beskjed kommer underveis, så skal alle pasienter møte som normalt. Hvis det kommer spørsmål om blålys på Forus eller om ekstra mye aktivitet utenfor akuttmottaket, sykehuset eller legevakten i Stavanger, så er det sannsynligvis øvelsen som er grunnen til det.

Praktisk informasjon

Helse Stavanger punkterer at  øvelsen vil merkes - både på Forus og på SUS. Hovedinngangen og områdene på sykehuset som påvirkes av øvelsen, skiltes med «Øvelse».

Parkeringsplassen på Stavanger legevakt stengt

Parkeringsplassen foran Stavanger legevakt sperres, slik at Sivilforsvaret får satt opp sin renseenhet der. Legevakten vil ta imot pasienter som vanlig, men det vil være lite tilgjengelig parkeringsplasser utenfor lokalene. Det vil stå vakter utenfor og området merkes med «Øvelse». Trafikken dirigeres av egne utplasserte medarbeidere. Det er mulig å parkere på oppsiden av legevakten. Man kan også sette av pasienter utenfor legevaktinngangen og flytte bilen etterpå.