Cille Ihle sitter i bystyret for Høyre. Hun fikk med seg tre partifeller og stoppet sammen med Venstre, Ap, SV, Sp, Rødt og Miljøpartiet De Grønne riving av trehus i Bådes gate på Holmen. FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Stoppet riving av trehus på Holmen

Fire Høyre-utbrytere stanset hotellplaner på Skansen. Cille Ihle kjempet for historiske trehus.

Ihle er én av fire i Høyres 19 representanter store bystyregruppe som sammen med Venstre, Ap, SV, Sp, Rødt og Miljøpartiet De Grønne stanset Smart Hotel Holdings planer om å rive trehus og bygge hotell på Skansen, ved Victoria hotell.

– Dette strøket er historisk, med trehus, brostein, små trapper og mye sjarm. Det må gjøres mye her, men tenk hvor flott det kan bli, med de historiske gateløpene og gløtt til sjøen, kanskje med kafeer og koselige butikker i første etasje, sier Ihle til RA.

Vippet flertallet

Det vekket oppsikt da fire representanter i ellers ofte utbyggingsliberale Høyre vippet flertallet, så trehusene er reddet – i denne omgang.

Saken er tilbakesendt til administrasjonen.

– Dette er en vanskelig sak, de som vil bygge har ventet i lang tid, og jeg har respekt for det arbeidet som er gjort i forkant, men vern av trehusbyen var det viktige for meg da jeg gikk inn i politikken, sier Ihle, som i lang tid vist igjen i debatten om bybevaring, også før hun ble med i Høyre.

– Det er heldigvis rom for ulike meninger i Høyre, sier Ihle.

– Del av helhet

Hun peker på at Holmen og Skansen-området er det første turister som kommer sjøveien ser av Stavanger, og Ihle reagerer på at noe av det siste som står igjen etter bybrannen for snart 160 år siden skulle rives.

– Husene som er foreslått revet er en del av en helhet. Vi vil ødelegge et helt kvartal, og dette er en viktig del av byens identitet, som også vil være med å gjøre Holmen som område mer attraktivt, mener Ihle.

Eiendommer forfaller

Hun reagerer på at huseierne har latt eiendommene stå og forfalle.

– Hvorfor blir ikke huseier heller pålagt et vedlikehold av disse flotte eiendommene, spurte Ihle da bystyret behandlet saken mandag kveld.

Hun mener Stavanger som by må ta vare på det ekte og unike for denne byen, det vi som turister selv oppsøker når vi besøker andre byer.

– Det ekte og autentiske gir tilhørighet. Vi må ta vare på en kulturhistorie, sier Ihle.

– Fordel for eiere også

Hun mener også byens eiendomsbesittere vil tjene på bevaring.

– Se hva man har fått til i «Fargegata», Øvre Holmegate. Det var ikke mange som trodde at det skulle bli så bra som det er blitt der, sier Ihle, som fikk følge av partifellene Odd Jo Forsell, Kjell Erik Grøsfjeld og Aleksander Stokkebø i bystyret.

Advarte mot forlenging

I bystyret var Egil Olsen (H), Erlend Jordal (H), Per-Endre Bjørnevik (KrF) og Christian Wedler (Frp) blant dem som tok til orde for ikke å gå enda en ny runde i behandlingen av saken.

Saken har versert i det kommunale systemet lenge.  Utbygger ønsket i utgangspunktet å rive fem trehus, i det siste forslaget legges det opp til riving av to hus.  Bystyret behandlet saken i oktober i fjor, og saken ble da utsatt.  Saken har også vært til behandling hos Fylkesmannen.
Kommunalstyret for byutvikling støttet utbyggernes siste forslag.

Advarer mot spekulasjon

 Politikere advarer mot at utbyggere kjøper opp verneverdig bebyggelse billig, for så å la dem forfalle og søke om riving.

Kjartan Lunde (V) foreslo at planforslaget fra Alliance Arkitekter og Smart Hotel Holding om riving av trehus for bygging av hotell på Skansen ble sendt tilbake til adminstrasjonen. Innspill fra Fylkesmannen og fylkeskommunen skal legges inn i planen, og den nye bebyggelsen må «planlegges med dimensjoner, uttrykk og materialvalg som forholder seg til den verneverdige trehusbebyggelsen». 37 av 67 representantene stemte for å beholde trehusene.

Lunde advarer også mot å gi klarsignal til utbyggere som kjøper opp vernet bebyggelse til lav pris og spekulerer i at vern fravikes i administrativ og politisk behandling.

– Denne typen praksis vil gi helt feil signaler til eiere av vernet bebyggelse. Det oppmuntrer til å la bygninger stå tomme og forfalle fordi falleferdige hus er lettere å få omregulert, sa Lunde i bystyret.

Da RA besøkte Bådegata sammen med Ihle i går, var husene preget av knuste vinduer, dårlig vedlikehold og generelt forfall.

Det lykkes ikke RA tirsdag å komme i kontakt med Kjell Rommetvedt, som står oppført som daglig leder i Smart Hotel Holding AS. Dette selskapet har for øvrig Arne Incoronato oppført som styreleder og Victoria hotell-arvingen Rolf Smedvig Hodne som styremedlem. Victoria Hotell er i sør nærmeste nabo til Smart Hotel Holdings prosjekt.