Stopp vindkraftutbyggingen på land!

DEBATT: Det ligger ingen reell miljøpolitikk bak dette. Det er bare et mål i ren profitt, skriver Øyvind Larsen.

Av Øyvind Larsen

Vindkraftbransjens interesse-organisasjon påstår at klimaet trumfer foran alt, og statsminister Erna Solberg og foreløpig også de fleste politikere følger opp med at vi må redde klimaet som igjen må redde naturen, og derfor trenger vi vindkraft.

Hvorfor er man så ivrig med å bygge ut vindkraft når vi ennå har overskudd av vannkraft?

Det bedre alternativet til ustabil vindkraft er å redusere eksporten av vår vannkraft, og dermed forsyne det norske folk og industri med rimelig og sikker strøm som var hovedformålet den gangen vannkraften ble bygd ut. Dette er dermed også et effektivt sysselsettingstiltak med ny industri.

Men vindkraften er ikke et såkalt klimatiltak. Den er tiltenkt gradvis å erstatte norsk vannkraft som eksporteres til Europa. Det bygges flere kabler til kontinentet enn vi bør og har behov for, og det sies at vi skal være et «grønt batteri» for Europa og dermed delta i «det grønne skiftet».

Dette er honnørord som kamuflerer realitetene. Vi selger vår vannkraft til land i Europa til høystbydende, og importerer strøm produsert fra kull, samtidig som vi taper betydelige strøm-mengder som rent tap i kablene.

LES OGSÅ: Disse huseierne får slippe vindmøller

Det ligger ingen reell miljøpolitikk bak dette. Det er bare et mål i ren profitt. Kraftbransjen er gått fra forvaltning til norsk produksjon og aktivitet for oss alle, til rein butikk for NOEN. Under Acer-debatten i vinter var det sagt at vi skulle eksportere såkalt overskuddskraft. Og strømprisene skulle stige bare ett til to øre per kilowattime! Resultatene har vist seg å bli helt andre kraftige prisøkninger.

Vindkraftprosjektene er manipulert og presset fram for å erstatte eksport av vannkraft. Vi er altså villige til å eksportere stabil norsk vannkraft på bekostning av gigantiske naturinngrep som vil kunne resultere i tusener av 150 til 200 meter høye vindmøller som Norge overhodet ikke har behov for.

I tillegg blir resultatet i så fall at vi får europeiske priser på strøm. Allerede nå importeres det en del såkalt «skitten strøm» (hovedsakelig basert på kullkraft) til Norge.

Norge vil ha behov for strøm ved økt «elektrifisering» av blant annet transport, og et argument er at vi trenger mer vindkraft når Norge skal «elektrifiseres». Allerede nå har vår totale vannkraftproduserte strøm-mengde ingen problem med å dekke dette behovet, og i tillegg finnes et betydelig potensial i modernisering og oppgradering av eksisterende vannkraft-turbiner.

LES OGSÅ: Vindmøller i norsk natur

Det er et paradoks at vi eier våre norske kraftverk, men har altfor liten innflytelse på produktet vi produserer.
Vindmøller plassert til havs er fullt mulig, og det finnes allerede slike på den engelske siden. Utredninger av tilsvarende anlegg på norskekysten må gjøres lenge før forhastede og lite gjennomtenkte vindmølleparker på fastlandet.

NVE’s foreløpige 13 mulige områder for vindmølleparker må droppes fullstendig. Det er fare for at politikerne her kan gjøre et gigantisk feilgrep som er svært vanskelig å reversere, eller uansett blir kostbart å rydde opp i.   Det store flertallet av norsk befolkning ønsker ikke denne utbyggingen, som vi i tillegg som forbrukere allerede subsidierer gjennom kraftig økt nettleie elavgifter.

Vindkraftinstallasjonene må kobles opp mot strømnettet på forskjellig vis. Dette betyr økte kostnader i nettleie som uavkortet belastes oss forbrukere og ikke vindkraft-eierne. Det kan i verste fall ende opp med at vi får pådyttet ustabil vindkraft med sterk variabel leveranse og ut- og innkobling på nettet. Flere land (blant andre Tyskland) har allerede store problemer med slik ustabil vindkraft.

Vindkraftutbyggingen som nå planlegges er massiv, og det er stadig utvikling til større og flere vindmøller ulike steder. Planene er større og mer omfattende enn for noen år tilbake, og berører store deler av befolkningen over hele landet.
Mange er nok ikke klar over hva som er i ferd med å skje. Et økende antall har foreløpig bare registrert kraftig økt strømpris, særlig i form av en kraftig nettleie som er like høy som selve kW-forbruket.

LES OGSÅ: LEDER: Kampen mot vindmøllene

Hele den norske vindkraftutbyggingen MÅ nå konsekvensutredes før eventuelle videre planer tas opp. Man kan ikke la NVE og et medgjørlig olje- og energidepartement overstyre velbegrunnede protester. Nå må hele vindkraftutbyggingen fram i lyset og evalueres med kort tidsfrist.

Det er et paradoks at vi eier våre kraftverk, men har liten eller ingen innflytelse på produktet vi produserer, altså strømmen. Det er absolutt grunnlag for en grundig politisk behandling av hele vår energipolitikk.

Selvfølgelig må Norge bidra til å bevare klima, men det gjør vi også i dag i større grad enn omtrent alle land. Cirka 98 prosent av vår strømproduksjon kommer fra fornybare kilder, hovedsakelig vannkraft. Kostnadene med dette har også vært store natur-inngrep, som tørrlagte fosser og regulering av elver og vann.

Nå fortsetter politikerne ødeleggelsene av norsk natur ved å tilrettelegge for gigantiske utbygginger av megaturbiner for vindkraft på land, tusener av dem og med høyde opptil 200 meter. Noe av strømmen som selges brukes gjerne til produksjon av bitcoin og unødvendig økt energiforbruk, og bidrar absolutt ikke til et bedre klima. Norsk vindkraft er i ferd med å bli en ren symbolpolitikk, uten reell effekt på miljøet.

LES OGSÅ: SV vil ha vindmølle-pause

Stopp denne galskapen! Stopp utbyggingene av landbaserte vindmøller, og finn heller løsninger som reduserer og effektiviserer energiforbruket.

Dersom Norges utslipp av eksos skal reduseres, så fortsett med elbil utvikling, bygg mer toppmoderne elektrisk drevet jernbane helt til Tromsø og Kirkenes, og gjennomfør Stortingets vedtak fra begynnelsen av 70-tallet:
Påvirk med alle midler til å overføre langtransportert gods fra vei til jernbane og/eller båt!