Jåttåveien skal etter planen stenges for gjennomkjøring i forbindelse med Bypakke Nord-Jæren. Foto: Stavanger kommune

Stenger veier for bomringen

I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren skal det etableres fem bomringer i storbyområdet rundt Stavanger, som vil medføre stenging av gjennomgangstrafikk flere steder.

I Stavanger blir det ring rundt sentrum, rundt Forus, Lura, og bomstasjon mot Randaberg i nord.

For å unngå omkjøring, forhindre uønsket trafikk og redusert trafikksikkerhet i boliggater skal det etableres tette ringer.

Det er derfor, ifølge planforslaget, nødvendig å stenge følgende veier i Stavanger: Eiganesveien, Agathe Backer Grøndals vei, Byhaugveien, Lindeveien og Jåttåveien.

Bomringene skal etableres som tette ringer for å unngå omkjøringer, økt trafikkbelastning og redusert trafikksikkerhet i boligområder.

Disse stengningene skal behandles i egne detaljreguleringer, og først ut er plan for stenging av Jåttåveien.

Nord for Jåttå gravlund

I tilfellet Jåttåveien legges det opp til å stenge veien nord for Jåttå gravlund og sør for innkjørselen til Jåttåveien 174 A og B for å fysisk stenge for gjennomkjøring med bil.

Det foreslås snuhammer der veien stenges, og området mellom veistengningene foreslås omdisponert fra kjørevei til sykkelvei med fortau.

På bakgrunn av tidligere vedtak i kommunalstyret for byutvikling er det gjort en nærmere vurdering av konsekvensene av å stenge Jåttåveien ved Bryne og Stavanger planteskole (Jåttåveien 92).

– Unngå «smutthull»

– Dette vil innebære at ytterligere tre veier må stenges fysisk for å unngå «smutthull» i den nye bomringen, og det vil innebære arealinngrep på privat areal for å etablere snuhammer. Planforslaget er justert slik at stengsel settes opp på sørsiden ved Jåttå gravlund og dette sikrer atkomst til landbrukseiendommene fra nord, heter det i utredningen.

Stenging av Jåttåveien skal opp til behandling i kommunalstyret for byutvikling (KBU) 11. mai, før den går til behandling i bystyret 22. mai.

LES OGSÅ: Frykter vedvarende veikaos