Det er to regjeringsalternativer på borgerlig side og vi går til valg på ny, blågrønn regjering, med Erna i spissen. Vi vil farge regjeringen grønnere og gjøre den varmere. Her er Erna Solberg på tur med Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide, mens Siv Jensen symbolsk nok lurer i bakgrunnen. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Stem Venstre! Da kan du få Erna som statsminister.

KRONIKK: Kommer Venstre over sperregrensen øker sannsynligheten for borgerlig flertall på Stortinget. Det er to regjeringsalternativer på borgerlig side og vi går til valg på ny, blågrønn regjering, med Erna i spissen. Vi vil farge regjeringen grønnere og gjøre den varmere.

 Av Iselin Nybø, stortingsrepresentant (V)

Venstre har fått store gjennomslag med Høyre som største regjeringsparti. De siste årene har vi fått tidenes klimabudsjetter, og faktisk sett utslippene gå ned. Skolen har fått et kompetanseløft. Rekordmange lærere etter- og videreutdannes. Vi har tatt tak i barnefattigdom og gitt barn fra 3-årsalderen gratis barnehage, dersom de kommer fra en familie med lav inntekt. Men det er så mye mer som må gjøres, for du får ikke endret alt til det bedre – de store strukturene – på fire år.

En stemme på Venstre ved årets valg er en stemme på Venstre. På vår politikk, vårt program. Det er denne vi kommer til å løfte inn i forhandlingsrommet gang etter gang, kjempe for og kompromisse om. For uansett hvor stor eller liten du er, må du samarbeide med noen andre hvis du er et politisk parti i Norge.

Ved sist stortingsvalg fikk Venstre 5,2 prosent. Nå, fire år etter, ser vi at vi har kunnet utkvittere viktige deler av programmet vi gikk til valg på. Velgerne våre har fått utrolig mye igjen for stemmen sin! Og det er det som er viktigst for oss: Å få til ting, å flytte samfunnet videre, i riktig retning. Derfor ønsker vi et nytt samarbeid med Høyre, og vi ønsker å sitte i regjering med dem og KrF. 

Det er bare på den borgerlige siden, at vi får en regjering som vil ta landet videre. På den andre siden ropes det om reversering, men er det noe vi trenger i en verden preget av klimakrise, eldrebølge og sviktende inntekter, er det nytenkning. Ikke en tur tilbake til gamle dager.

Med Venstre får vi en systematisk satsing på morgendagens arbeidsplasser. Næringslivet skriker etter IKT-kompetanse. Venstre har sørget for å opprette flere studieplasser på feltet. Vi vil også innføre en ekstra uketime i IKT/programmering i grunnskolen, og etterutdanne lærere i faget.

Venstres måte å tenke grønt på, er også framtidsrettet, og optimistisk. Vi skal kunne leve godt av det fornybare i morgen også. Fornybarfondet, som nå skal legges til Stavanger-regionen, skal investere i bedrifter som er i kommersialiseringsfasen – som kan bli store. Men også grønne. Vi skal fortsatt kunne reise. Men bilene og båtene skal ikke slippe ut klimagasser, togene skal gå fortere og oftere, og flyene kan bli mer miljøvennlige. Ungene våre skal fremdeles kunne nyte naturen, både som opplevelsesarena, som matfat og som inntektskilde.

Venstre er partiet som også ser de små, de svake og de sårbare. Barn kommer alltid først, uansett hvem foreldrene er, eller hva de har i bagasjen. Venstre har sørget for at mange av asylbarna har fått bli i Norge, hvor de kan språket, og har venner. Vi mener at disse barna skal ha rett til gratis barnehageplass. Barn er barn, og må få leke, lære og trives, uansett. Med en blågrønn regjering vil barns beste fremdeles være førende for politikken, og kvalitet og kompetanse i barnehage, skole, SFO står høyt på agendaen. 

For oss er inkludering, respekt og åpenhet viktige, liberale verdier som ligger til grunn for all politikk. Venstre setter folk først, foran tunggrodde systemer. Vi jobber for et samfunn som ser hver enkelt, hvor alle har frihet til å utvikle seg selv og sitt potensial, mulighet til å skape seg et bedre liv enn sine foreldre og hvor man får hjelp når man trenger det. For selv frie mennesker trenger et raust fellesskap. Det er denne tankegangen som gjør at det å sitte i regjering sammen med Frp blir problematisk. Noen representanter fra nevnte parti har en måte å snakke om mennesker på som ikke er forenlig med vårt verdisyn.

Vi løfter dem som sliter med psykisk helse og rusproblemer. Sammen med regjeringen og KrF har vi nå laget en opptrappingsplan for rus, som det settes av 2,4 milliarder kroner til. Vi har fått en egen helsestrategi for unge, og nå kommer det også en opptrappingsplan for psykisk helse. Fra 2020 skal alle kommuner ha en kommunepsykolog, og vi vil fortsette å gjøre lavterskeltilbudet enda bedre og mer tilgjengelig.

For Venstre er det viktig å få gjennomslag og resultater, ikke bare å ta fram de store ordene. For vi mener det haster. Vi må gi barn som strever den raske hjelpen de trenger i dag, for at de ikke skal falle fra skolen og havne på utsiden av samfunnet senere. Vi må kutte i klimagassutslipp i dag, for at ikke kloden skal overopphetes om få år. Vi må tilrettelegge for og sette fart på de nye næringsbeina våre i dag, slik at vi ikke står tomhendte den dagen oljen virkelig takker for seg.

Vi mener Venstre får mest gjennomslag i en regjering med Høyre og KrF, derfor går vi til valg på det. Men for at Erna skal kunne fortsette som statsminister må Venstre over sperregrensen. Godt valg!

En stemme på Venstre ved årets valg er en stemme på Venstre.