Målet må være å bli best i landet, skriver Frps Kristoffer Sivertsen. Foto: NTB scanpix

Stavangerskolen får det til

DEBATT: Den årlige kvalitets- og utviklingsmelding for Stavangerskolen viser at Stavangerskolen får det til.

Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp og fraksjonsleder kommunalstyret for oppvekst (Frp)

Resultatene fra de nasjonale prøvene viser at Stavanger scorer høyere enn landsgjennomsnittet samtidig med en stabil vekst i grunnskolepoengsummen.  

Kunnskapsdepartementet har satt tre sektormål for grunnopplæringen som vurderes i Kvalitets- og utviklingsmeldingen, læringsmiljø, mestring av grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse og gjennomføring av videregående opplæring. Her brukes resultater fra nasjonale prøver, eksamensresultater, resultater fra Elevundersøkelsen og resultater fra Stavanger kommunes foreldreundersøkelser. Tallene gir oss grunn til å være optimistiske på vegne av den videre utviklingen av Stavangerskolen.

Fra elev- og foreldreundersøkelsene viser at både elever og foreldrene i Stavangerskolen er overveiende fornøyde med det tilbudet som blir gitt. Det påpekes høy trivsel hos elever, samt at foreldre opplever godt samarbeid med skolene. Det er bra.

Samtidig er det også positivt at det kun er Bærum sine elever som går ut med bedre karakterer etter grunnskolen. Det vitner om at vi får det til i Stavangerskolen. Det skyldes gode prioriteringer i oppvekststyret, en offensiv regjering og ikke minst dyktige lærere. Lærerne fortjener særlig skryt. Det systematiske arbeidet med skolene om felles forståelse av kvalitet i skolen har fungerer.

Stavangers offensive satsing på IKT vil forhåpentligvis gjøre utslag på neste års melding. Da klarer vi forhåpentligvis i enda større grad å fange oppmerksomheten til gutter og jenter som opplever utfordringer med det faglige i skolen.

Vi skal likevel ikke hvile på laurbærene av den grunn. Vi skal fortsette den offensive satsingen. Målet må være å forme den beste skolen i landet. Den viktigste ingrediensen for det er å rekruttere og videreutvikle de beste lærerne. Sistnevnte har vi mange av i Stavanger kommune. De skal vi ta vare på og gi gode forutsetninger for å bli best i sitt yrke – til det beste for elevene.