En pilotstudie slår fast at Stavanger er spesielt utsatt for havnivåstigning, og kan regne med at stormfloer av typen som kommer hvert 200. år, vil være en årlig foreteelse mot slutten av århundret. Foto: Lasse Hansen

Stavangers klimamur

LEDER: Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre noe slik at vi som bor i Stavanger og våre etterkommere kan holde oss tørre på beina.

Konsekvensene av klimaendringene, høyere havnivå og mer nedbør i Stavanger har fått en prislapp. En pilotstudie om Stavanger og Tromsø utarbeidet av COWI Danmark, bør vekke nasjonal interesse. COWI slår fast at Stavanger er spesielt utsatt for havnivåstigning, og kan regne med at stormfloer av typen som kommer hvert 200. år, vil være en årlig foreteelse mot slutten av århundret. Innen det som vil være sluttfasen av livene til dagens nyfødte, kommer 10 prosent mer årsnedbør til jevnlig å oversvømme lavtliggende områder som sentrum, Hinna og Revheim.

LES OGSÅ: Foreslår 32 km mur i Stavanger

Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre noe slik at vi som bor i Stavanger og våre etterkommere kan holde oss tørre på beina. COWI foreslår å bygge en oversvømmelsesmur på 32 kilometer for å forebygge oversvømmelse i de mest utsatte områdene. Sentrum og sørover til Hillevåg kan få 20 kilometer mur, Hinna fire kilometer og Revheim åtte kilometer. Prislappen for Stavangers klimamur er 546 millioner kroner, og kan stå klar i 2025. En halv milliard er en stiv pris, men COWI peker på at investeringen tross alt er rimelig. Et føre-var-tiltak som en mur vil være, kan gi Stavanger en nettogevinst på 7 milliarder i årene fram mot 2100.

Miljødirektoratet har finansiert studien, som er en del av kunnskapsgrunnlaget som bygges opp om klimaendringer. Selv om Stavanger og Tromsø er gjenstander for analysene, vil resultatene være overførbare til andre byer. Stort sett alle byer av en viss størrelse i dette landet ligger ved kysten, og vil være berørt av havnivåstigning. Videre kartlegging av oversvømming er nødvendig, samtidig som byplanleggere, utbyggere og politikere må regne inn havnivåstigning. For Stavanger konserthus er det tatt høyde for at havet stiger, men hva med høyhus og leilighetsprosjekter som i hopetall bygges ved sjøen?