Tidlig i de fleste barns liv møter en barnehagen, som er en viktigere arena for barnas oppvekts enn mange kanskje tror, mener Venstres Rune Askeland. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stavangerbarnehagen – stadig viktigere

Det gjøres en viktig innsats for trygg oppvekst i helsestasjon og barnehage, skriver Venstres Rune Askeland i sin kronikk.

Av Rune Askeland (V), nestleder i kommunalstyret for oppvekst

Tidlig innsats er et begrep som i større og større grad bli assosiert med skolen og de første trinnene. Det er viktig nok det, men la oss nå også se på den jobben som blir gjort før barnet blir elev også både av helsestasjoner og barnehagen.

Det er et politisk ansvar at barn får en trygg oppvekst. Derfor er det viktig at vi bruker midler på å følge opp barna i deres første leveår. Det er i svangerskapet og de første barneårene at grunnlaget legges for barns og senere voksnes psykiske helse. En god barselomsorg er derfor en viktig del av tidlig innsats. Helsestasjonene er den offentlige tjenesten som kommer tettest og tidligst i kontakt med barn og deres foreldre og kan oppdage og eventuelle støttebehov tidlig. Venstre mener derfor det er viktig å styrke helsestasjonene. Våre helsesøstre har en kompetanse som er gull verdt for våre barn i alle aldre. Tusen takk for den innsatsen som dere gjør over hele byen hver eneste dag. Vi trenger flere helsesøstre framover, vi trenger gode fagmiljø.

Tidlig i de fleste barns liv møter en barnehagen. Barnehagen er viktig, kanskje viktigere enn hva mange tror. Venstremannen og statsminister Johan Sverdrup var pådriveren for folkeskoleloven (1889) som la grunnlaget for en felles og like god grunnskole for alle barn, uavhengig av geografisk og sosial bakgrunn, kjønn og etnisk gruppe. Sønnen av skipsrederen skulle sitte ved siden av sønnen av mureren i klasserommet. Det løftet det norske samfunnet og skapte samhold. Sverdrups visjoner lever videre den dag i dag, også i barnehagene. Siden barnehageloven i 1975 så har våre barnehager utviklet seg til å bli en arena for lek, læring og sosialisering satt i system. Barnehagen er en arena for inkludering og legger grunnlaget for sosial mobilitet.

I barnehagene våre i dag så leker og lærer en framtidig bussjåfør ved siden av en framtidig ordfører. En framtidig bonde finner daglig kompromisser med en framtidig miljøverner. Med et felles grunnlag så kan kanskje framtidige forståelser lettere oppnås? Vi har kompetente voksne som ser barna og som gir barna det de trenger av oppfølging. Dersom du skulle tro at barnehagene er oppbevaring av barn, så lever du i fortiden. 
Venstre er stolt av barnehagene våre i Stavanger. Det er foreldrene til barna våre og.

Foreldreundersøkelsen som nylig ble publisert viste at tilfredsstillelsen med våre barnehager var høy. Det var krevende å få beskjed om at det har blir en stor nedgang i antall barn som i år skal søke plass ved barnehagene våre. Plutselig så måtte vi vedta en reduksjon av avdelinger og barnehager. Vi politikere visste at uansett hvilket vedtak vi endte på, så ville det ramme gode barnehager. Vi måtte finne det minst dårlige alternativet. Jeg har stor sympati for de ansatte, foreldre og barn som dette berører. Samtidig vil jeg takke alle de engasjerte foreldre som tok kontakt med oss politikere i oppvekststyret. Dere har vist et stort engasjement for barna og barnehagene. Jeg er overbevist om at engasjerte foreldre er med på å gjøre både barnehagene og skolene våre bedre!

Hva er neste steg for barnehagene våre? Vi må jobbe for å få opp pedagogtettheten og vi må satse på kompetanseheving. Venstre har som mål at vi skal ha 50 % pedagogtetthet og 80 % av de ansatte som har en relevant kompetanse. Dette kan for eksempel være fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Venstre er glad for at vi har et godt tilbud til våre ufaglærte å ta et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger. Flertallspartiene i Stavanger (V, H, Frp, KrF, Sp, Pp) økte midlene til kompetanseheving i barnehagene for inneværende år, for kompetanse er viktig og nødvendig for kvaliteten i barnehagene våre. Samtidig så var vi og uenig i å kutte budsjettet til barnehagene våre, slik rådmannen ønsket. Etter å ha besøkt en del barnehager, så er jo nettopp tilbakemeldingen at vi ikke bør lage til trangere budsjett. Begrunnelsen er klar: Vi må kunne se og følge opp hvert enkelt barn.

Og nettopp til det siste: Flere barnehagelærere gir færre enkeltvedtak om særskilt oppfølging. Hvorfor: Barnehagelæreren har en kompetanse for å kunne planlegge og å gjennomføre godt pedagogisk arbeid med grupper av barn. Å stimulere, vurdere og utvikle barn. Å lede barn og å lede andre ansatte. Barnehagene gjør et viktig arbeid for å kunne gjøre barna klar til skole. Overgangen mellom barnehage og skole er viktig, og er et området som vi oppvekstpolitikere kommer til ha et ekstra fokus på framover.
Skolen skal se den enkelte elev.  Utfordringer skal fanges opp så tidlig som mulig. Ved lokalvalget i Stavanger gikk vi i Venstre til valg på å styrke tidlig innsats. Vi mener at alle barn fortjener å bli sett, alle barn fortjener å føle mestring, alle barn fortjener å kunne ta del i et fellesskap.

Stavangerbudsjettet for 2017 styrker arbeidet med tidlig innsats. I vedtaket står det: «Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats». Videre står det: «Stavangerskolen er en hovedprioritering for bystyret. Bystyret styrker i 2017 skolebudsjettet med 25 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Samlet sett styrkes skolen med 100 millioner kroner i perioden.»
Sentralt har Venstre og KrF jobbet godt i lag med regjeringspartiene (H, Frp) for å få på plass et godt statsbudsjett. Resultatet: Stavanger får 29,4 millioner til flere lærere på barnetrinnet, i tillegg til en satsing på barnehagelærere. Det er vi i Venstre svært glad for.

Barn trenger lek, læring og noen som ser de. Å bruke penger på helse, omsorg og pedagogikk er en god investering for barnet og samfunnet. 
Anne-Cath Vestly sa en gang «Hverdager er de flotteste. De er fulle av eventyr.» Mange barn har startet en eventyrlig reise i dag på fødestuen, la oss bidra til at eventyret og barna våre får blomstre i hverdagen!