I dag er det nøyaktig ti år siden kulturåret åpnet. Det ble en spektakulær åpning hvor både konge og dronning deltok. Foto: Erik Jørgensen

Stavanger2008 lever fortsatt

DEBATT: 10 år har gått siden åpningen av kulturhovedstadsåret 2008. Hvor er vi nå?

Av: Rolf Norås, tidligere kultursjef og strategidirektør for Stavanger2008

«There are good reasons to visit Stavanger: to study the city, to get involved in the big event and to start translating dreams into a broader European agenda». Slik avsluttet Gottfried Wagner rapporten «A Daring Promise from the North of Europe», fra åpningen av kulturhovedstadsåret i 2008.

Wagner var direktør for European Cultural Foundation og leder for EUs jury som i 2004 anbefalte at Stavanger-regionen skulle tildeles status som europeisk kulturhovedstad i 2008. 

I dag er det nøyaktig ti år siden kulturåret åpnet. Det ble en spektakulær åpning hvor både konge og dronning deltok. Det ble anslått at om lag 60.000 mennesker var til stede, hvorav mer enn 2000 deltok i en åpningsparaden.  

For virkelig å lykkes med et slikt kulturår, var langtidsgevinstene viktige. Tiden etter 2008 skulle være viktigere enn selve året. Hva er situasjon ti år etter at kulturåret startet?

I dag eksisterer omlag 25 prosjekter som Stavanger2008 helt eller delvis initierte, gjennomførte og finansierte, eller på annen måte var sentrale i realiseringen av. Dette er et imponerende høyt antall, det er oppsiktsvekkende sammenlignet med andre kulturhovedsteder, og det er sterkt underkommunisert. Det gjelder blant annet:

Norwegian Wood – nyskapende, miljøvennlig og bærekraftig trearkitektur som har definert nye kriterier for arkitekturpolitikken i Stavanger.

Kulturhistorisk Havnelandskap – historieformidling, utstillinger, restaurering og istandsetting av Engøyholmen og Natvig Minde. Maritim kulturhistorie formidles i prosjektet «Ro i skolen».

Geoparken – Helen & Hards populære aktivitetspark ved Oljemuseet, bygd på autentiske elementer fra oljeindustrien.

On the Edge – En kjede av fyr – sju restaurerte fyr langs vår kyststripe som nå presenterer populære turmål med arrangementer, utstillinger og residensopphold.

Stavanger Symfoniorkester – fikk betydelig økning i statlige midler til å utvide antall musikere.

Kultursti på Bru i Rennesøy kommune – møte i naturen mellom visuell kunst og poesi. Låven er blitt en viktig møteplass og konsertarena for kammermusikk.

Flower Tower – stedspesifikt fasadeprosjekt på Kunstskolen i Rogaland av Michael Lin på skolens tårn. Maleriet ble restaurert i 2015.

Gjestfrihetens kunster – om forholdet mellom litteratur, politikk og filosofi. Prosjektet var viktig for videre programutvikling på Sølvberget» (Bibliotek- og kulturhussjef Marit Egaas).

Hele Rogaland leser – Hvert år trykkes det opp flere titusen eksemplarer som en bokgave til befolkningen. 

1B1 – miks av profesjonelle musikere, studenter og elever. Vant Spellemannprisen 2016, og har mottatt det første «Talent Norge-stipendet».

Songwriter Circle – låtskriverprosjekt. Nye kurs startet i høst.

Campingkvinnene – frodige camping-kvinner som har turnert i inn- og utland siden 2008, sist under Festspillene i Vestfold i 2017.

Article Biennalen – gjennomføres annet hvert år med eksperimentell kunst som krysser kunst med teknologi og vitenskap.

Sommer i parken – hver dag i juli arrangeres det underholdning for familier og ungdom i Byparken. 

Dybwikdans – Internasjonalt gjennombrudd. Deltatt på festivaler i 10 land. Siri Dybwik omtaler 2008 som et vendepunkt for ensemblet.

Gosen skole – pilotskole for kulturverksteder som har innlemmet kunst og kultur som satsingsfelt i undervisningen. Besitter i dag en flott kunstsamling.

RAS – regionens flaggskip når det gjelder arena for samtidsdans. 

Youth and Migration – Utvandrersenterets migrasjonsprosjekt er videreført i undervisningssammenheng.

Barnas By – årlig arrangement hvor barn setter sitt preg på Sandnes, blant annet ved å omskape Ruten til park.

Sang for Stavanger – Odveig Klyve og Odd Erik Ognedal sin vinnersang i forbindelse med Tusenårsfesten. Oversatt til engelsk og nå til arabisk. Ønskes brukt i forbindelse med tiårsjubileet for Stavanger2008. 

Frivillige – mange «portåpnere» fra Stavanger2008 er i dag en viktig ressurs for festivaler, arrangementer etc.

Stavanger Steel Drum Band – ved Stavanger Kulturskole.

STAR – etablering av Stavanger Rock, kompetansesenter for rytmisk musikk.

Artist in Residence – løpende tilbud om kunstnerutveksling fra andre kulturhovedsteder.

«Ein blåe dag» – Erling Forfangs Viking-hymne synges foran Viking-kampene på stadion. Tidenes beste Viking-sang, ifølge Aftenbladet.

Tou Scene fremstår i dag som en milepæl i Stavangers kulturliv for kunstproduksjon, kulturformidling, byutvikling og verdiskaping. Bystyrets vedtak fra 2009 om kjøp av Tou Scene har en klar referanse til Stavanger2008.

Kulturnettverkene – ble betydelig utvidet. Lokalt i et tett samarbeid mellom kultur og levekår som sikrer gode kulturtilbud for eldre. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt er samarbeidet og relasjoner tettere enn noen gang. 

Kulturbyfondet bevilget 18 millioner kroner til kulturaktører i Stavanger til prosjekter med ringvirkninger i dag.

Nye arenaer er tatt i bruk, og statusen som kulturhovedstad ble også brukt i ulike promoteringer for regionen vår som reisemål.

I juni 2017 vedtok kommunalstyret for kultur og idrett planene for en 10-årsmarkering i 2018, og «synes særlig det er verdifullt å få belyst de institusjoner og initiativer som oppsto som følge av kulturbyåret og som fremdeles eksisterer. 

KKI ønsker at en tiårsmarkering av 2008 skal gi mulighet for byens profesjonelle kunstnere og kulturoperatører til å få vise seg og sine arbeider fram for byens befolkning i et eller flere publikumsarrangementer. Det settes av 100000 kroner til utvikling av et program for feiringen.

Samarbeidsprosjekter med Liverpool skulle også inngå i markeringen, og bevilgning kom i tillegg til 100.000 kroner som allerede var avsatt til planlegging. Forhåpentlig vil dette gi en fin markering av tiårsjubileet.

2008 hadde åpenbare bidrag til at Stavanger, og regionen i dag er en interessant kulturregion. Mye som har skjedd på kulturfeltet i løpet av disse ti årene, kan tilskrives kulturhovedstadsåret.