Stavanger Tinghus og Brannstasjon

DEBATT: Vårt Stavanger oppfordrer til omkamp om byens tinghus.

Av: Bodil Kalvig, Jorunn Haram og Thomas Middelthon sr. Styret i Vårt Stavanger

Vårt Stavanger oppfordrer til omkamp om byens tinghus. Stavanger tinghus må fortsatt få være tinghus, akkurat der det ligger! Vi ønsker ikke lenger å se på at vi bygger oss inne fra sjøen, med stadig nye og store bygg.
Når sorenskriver Helge Bjørnstad, i samtale med Aftenbladet, kunne gå god for nåværende plassering med videre utbygging, så burde det være bra nok for politikerne også.

Vi foreslår at tinghuset utvides med broforbindelse/overbygg over gaten  til forhenværende Stavanger politikammer, som innlemmes, og at det bygges videre ut mot Kongsteinsgt.

Politikammeret ble tegnet og innredet som sådant, med bevokted inngang, resepsjon og respektive avdelinger.

LES OGSÅ: Troen på en flat jord

Vårt Stavanger henstiller til byens politikere om å gå videre med tinghussaken for å utnytte til  rettslige formål de ressurser som disse kvalitets-byggene representerer.

Stavanger brannstasjon ble bygget i 50-årene og var i sin tid landets mest moderne brannstasjon.Den sentrale beliggenheten er unik, og arkitektonisk var bygget en stolthet i Stavanger.Det er skammelig å se hvordan man lar dette bygget forfalle, kanskje med den hensikt å gjøre det mindre attraktivt, i favør av en ny stasjon i Lervig.

Vi var tilstede i bystyret og opplevde at hele opposisjonen stemte imot å legge ny brannstasjonen i Lervig. Byens største sykehjem og et svært tett bebygget bo-område trenger sårt til grønne lunger, en sansehage, og synet ut til sjøen der strand-linjen, om aldri så kort, får ligge der uforstyrret.

Brannstasjonen på Lagårdsveien er nabo til det nye politikammeret og hører sammen med dette som en enhet i redningstjenesten. Det er vanskelig å akseptere at vi har politikere som ikke ser de kvaliteter som ligger i dette.

Vårt Stavanger henstiller til byens politikere som å gå videre med tinghus og brannstasjon-sakene for å utnytte de ressurser som disse kvalitetsbyggene representerer.

LES OGSÅ: (+) Slik skal Domkirken sikres mot brann