Bør Stavanger se mot Ryfylke? Foto: Roy Storvik

«Stavanger + Strand?»

Ryfast knytter Stavanger og Strand så tett sammen at tunnelen i seg selv er et tungt nok argument for å snakke om sammenslåing av kommunene, skriver sjefredaktør Bjørn G. Sæbø.

Kommunereformen var ikke over med offentliggjøringen av tvangssammenslåinger – for den som måtte tro dét. Etter at Forsand og Sandnes smelter sammen, Finnøy og Rennesøy går inn i Stavanger og drømmen om en Ryfylke-kommune brast, finnes det fremdeles uavklarte spørsmål. For eksempel hvor Strand skal gå uten Hjelmeland og Forsand. 

Et initiativ fra ordførerne i Stavanger, Finnøy og Rennesøy skal ifølge Aftenbladet være på vei over fjorden, og en naboprat og mulig videre flørt kan bli en realitet hvis kommunestyret i Strand vil det slik. Spørsmålet om Stavanger eller ikke Stavanger har åpenbart vært en del av det politiske spillet i Strand, men forhåpentlig ser flertallet i kommunestyret fordelene av å være med i en ny storkommune. Kommunikasjon og ny infrastruktur bør være noen av de viktigste poengene i en sammenslåingsdebatt – uten at 
politikerne alltid ser ut til å huske at tunnelbygging vil endre hverdagen til mange rogalendinger. Haugalendinger som lengter etter å bli hordalendinger, har blant annet ikke fått med seg betydningen av Rogfast. 

Ryfast knytter Stavanger og Strand så tett sammen at 
tunnelen i seg selv er et tungt nok argument for å snakke om sammenslåing av kommunene. Et arbeids- og boligmarked som er delvis felles i dag, vil åpnes på vidt gap. For Strand vil det være en fordel at Finnøy og Rennesøy allerede er med i Nye Stavanger, og dermed kan delta i utformingen av den nye politikken når en inneklemt storby plutselig skal forholde seg til utkant, skoleskyss og primærnæringer. 

Smartby-tilhengerne i Stavanger har ekstra gode grunner for å se til Strand. Kommunen har noen av fylkets smarteste bedrifter i Comrod og Electrocompaniet i tillegg til en 
betydelig industri, og det er liten tvil om at siddispolitikerne kan ha en hel del å lære av strandpolitikerne om nærings-politikk og næringsutvikling.