Gjenomsnittlig er alle ladepunkter i Oslo i bruk hver eneste dag. Og veksten i elbiler er langt høyere enn veksten i ladeplasser.

Stavanger som elbilhovedstad?

DEBATT: Suksess med å øke elbilandelen hviler nettopp i gode lademuligheter.

Av Per A. Thorbjørnsen, Stavanger Venstre

Jeg hadde gleden av å representere Stavanger kommune på Arendalsuka i år i forbindelse med kåring av årets el-bilhovedstad. Samtlige av de største byene i landet var invitert. Kun fire valgte å delta, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Jeg var der også i fjor. Da var det så åpenbart at Stavanger lå langt bak Oslo og Bergen.

Vi havnet på en fjerdeplass. I år dro vi ned for å ta tredjeplassen.

Det har i all hovedsak vært et tverrpolitisk engasjement for å ta et kommunalt grep for å radikalt forbedre ladesituasjonen i Stavanger. I løpet av året som er gått har vi både fått på plass en ny ladestrategi for «Lyse-kommunene» etter et forbilledlig initiativ av Lyse Energi, vi har tatt initiativ til kommunale tiltak og vi har bevilget 8 millioner kroner i perioden 2018–2021.

I dag utgjør nybilsalget hele 30 prosent elbiler. I 2025 skal nybilsalget være tilnærmet 100 prosent. Da har vi som offentlige myndigheter en stor oppgave foran oss å legge til rette for en god ladeplan. Det gir seg selv at skal vi nå målet for 2025 hviler en suksess nettopp i gode lademuligheter. Det være seg privat, i parkeringsanlegg, i borettslag og sameier, ved offentlige bygg og anlegg og et ansvar knyttet til det private næringsliv. Alle må gjøre sitt for å lykkes. Stavanger kommune er nå i gang med å ta sitt ansvar. Svært mye har falt på plass i løpet av året av konkrete planer og tiltak rulles nå ut. Vi har gjort en rekke grep.

Et av de viktigste grep innad i kommunen har vært at alle nye kjøretøy i utgangspunktet skal være elektriske. Det innebærer at avdelingene må søke en særskilt tillatelse for å ha fossile kjøretøy, hvis dette finnes mest hensiktsmessig. Det grønne/det miljøvennlige alternativet kommer dermed som regel framfor å være unntaket/som førsteprioritet. Andel av total elbiler i hele Stavanger er nå 7,2 prosent, en stigning fra 4,7 prosent i 2017. Dette tallet skal stige mer, men vi er på vei.

Kommuneplanen sier at alle nye bygg og bruksendringer skal tilrettelegge minimum 5 prosent av alle parkeringsplasser til elbiler, hvilket betinger tilrettelegging av flere ladepunkter på generell basis, både i offentlig og privat regi. Mer spesifikt kommer det 112 nye ladepunkter i løpet av året, samt et prøveprosjekt med lading via lyktestolper blir testet ut i løpet av høsten i regi av Smartby-prosjektet. I dag finnes 164 ladepunkter totalt i kommunen, flere av disse er hurtigladepunkter. Det er nettopp åpnet mulighet for hurtiglading på flyplassen. Nå står Forus og ikke minst Jernbanelokket i sentrum for tur.

Vi har maktet tredjeplassen i år, hårfint foran Trondheim. Fortsatt langt bak de to største byene. Men med de grep vi nå gjør og ved å fortsette med å utvide tiltakspakken, skal vi klare å forbedre lademulighetene i kommunen. Jeg håper vi kan få på plass en støtteordning for borettslagene/sameiene og jeg ser virkelig fram til at vi skal realisere muligheten for å få ladepunkter i lyktestolper. Spesielt i de klassiske trehusbydelene er dette nødvendig.

Vi kan ikke risikere at det trekkes skjøteledninger i gateløpene fra privathus til bilen. Vi må sikre dette på en forsvarlig måte. Det kan blant annet gjøres med nettopp lademuligheter i lyktestolpene.

I dag utgjør transportsektoren omtrent 60 prosent av de lokale utslippene som vi står til ansvar for. Med elektrifisering av bilpark, busspark, transportsektoren for øvrig og anleggsmaskiner i de kommende årene skal vi makte å få utslippene radikalt ned. Det må vi makte. Årets sommer er et forvarsel på permanente klimaendringer med blant annet havstigning som konsekvens. Det er så inderlig alvorlig. Vi må handle nå.
Derfor er det så gledelig at alle partier i bystyret tar dette på ramme alvor. Vi har en stor jobb foran oss for å bli elbilhovedstad, men jeg er rimelig sikker på at vi skal sammen makte det i løpet av noen år.