Stavanger renner over av rotter

I 2018 doblet Stavanger kommune pengebruken til rottebekjempelse. Mye tyder på økt bestand og at det kan skyldes overgang til giftfri bekjempelse av rotter.

Skadedyrbekjemper Gisle Høie i Rentokil sier til Stavanger Aftenblad at han ikke har opplevd så mye rotter i Stavanger på 30 år. Han har blant annet funnet rotter i taket på en skole, og han fant nylig 30 rotter i og utenfor en restaurant i sentrum av byen.

Ifølge beregninger fra Gjensidige er Rogaland i rottetoppen nasjonalt, og nå ser det altså ut til å være et økende problem i Stavanger. Mens kommunen pleide å bruke rundt 2 millioner kroner årlig på rottebekjempelse før, måtte de bla opp 4 millioner kroner i fjor.

– Det er rimelig god grunn til å anta at det har sammenheng med at det er blitt flere rotter enn før, sier eiendomssjef Rune Kommedal til avisa. Kommedal sier rottene løper i gatene, noen så vant til folk «at de praktisk talt er helt tamme».

Det blir spekulert på om det har en sammenheng med at kommunen i 2016 gikk over til å bekjempe rotter uten gift. Nestlederen i kommunalstyret for miljø og utbygging, Leif Arne Moi Nilsen (Frp), var forkjemper for å få bort rottegiften og mener det bare er å sette ut enda flere feller, om det er blitt flere rotter.

Helsesjef Tord A. Haaland påpeker at rottene utgjør så godt som ingen helsefare for innbyggerne i kommunen.

(©NTB)