Operasjonsleder Olaug Bjørnsen var i dag den første operasjonslederen på den nye operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Politiet

Stavanger og Haugesund slås sammen

I dag er politiets to operasjonssentraler i Stavanger og Haugesund lagt ned.

Samtidig er det åpnet én ny operasjonssentral for Sør-Vest politidistrikt.

Endringene skjer som følge av at Politi-Norge har gått fra 27 til 12 politidistrikter. Det er politisk besluttet at hovedsetet i politidistriktet skal ligge i Stavanger, og den nye operasjonssentralen får derfor base der. 

– Det er lagt ned mye arbeid i forkant, og nå er vi endelig i gang, sier Gøril Våland, visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fikk beslaglagt hunden sin

Back up-sentral

Publikum skal forholde seg på samme måte som tidligere til politiet, ved å ringe 112 i nødstilfeller der det er fare for liv og helse, og 02800 ellers. 

De nye operasjonssentralene i Sør-Vest og Oslo fungerer som back up-sentraler. 

– Det betyr at hvis en operasjonssentral går helt eller delvis ned i et distrikt, så skal de kunne overta fra en av back up-sentralene og styre distriktet derfra, sier Våland. 

LES OGSÅ: Frykter domstolene blir flaskehals

Fra to til én

Den nye operasjonssentralen dekker hele politidistriktet. Dette innebærer også at politiet etablerer felles rednings- og kriseledelse for hele distriktet, og at alle relevante IKT-systemer er oppgradert og tilpasset. 

Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral – både for planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet – i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser.