For Finnøy-ordfører Henrik Halleland er det ingen tvil, han – og resten av kommunestyret i øykommunen – sier klart ja til ekteskap med Stavanger og Rennesøy. – Det forundrer meg at folk sier tvert nei, i stedet for å se mulighetene, sier han. Foto: Roy Storvik

Stavanger fenger flest på Finnøy

Skal Finnøy fortsette alene, slå seg sammen med Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy (Utstein) eller se enda lenger sør, til Stavanger. Ordfører Henrik Halleland (KrF) er ikke i tvil.

Det er disse tre løsningene det står om når øybuen skal si sin mening om kommunereformen. Man kan velge storbyalternativet med Stavanger og Rennesøy eller randalternativet med Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy kommune. Det siste alternativet er bedre kjent som Utstein kommune, og oppsto etter initiativ fra Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Nei og atter nei

– Det er ingen tvil om at det er Stavanger-alternativet som fenger oss mest. Jeg blir svært overrasket hvis Utstein-alternativet blir valgt, sier Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) til RA. 

Samtlige 21 kommunestyremedlemmer vil stemme for Stavanger-alternativet.

– Det blir spennende å se hva innbyggerne går for, om de ønsker en kommunesammenslåing eller ikke. Jeg tror det er rimelig delt. Ikke som i Sandnes og Sola hvor over 80 prosent av dem som stemte sa nei.

Fordeler

Halleland ønsker en sammenslåing med Stavanger av flere grunner.

LES OGSÅ: Ja fra Stavanger – slik ble valgresultatene

– Små kommuner som oss vil fortsatt kunne klare å levere innenfor skole- og helsetjenester, men heller ikke så mye mer. Vi er avhengig av en sterkere næringsutvikling, større inntekter og bedre kompetanse på de tjenestene vi skal levere, sier Finnøy-ordføreren.

Han trekker fram havbruksnæringen som det viktigste satsingsområdet for Finnøy framover.

– Nå opprettes det havbruksfond. Kommunene skal få noe tilbake for oppdrettssatsingen. Disse inntektene vil komme Finnøy til gode allerede i 2017, sier Halleland.

Han sier Stavanger kommune har strukket seg langt i prosessen.

– Jeg har opplevd Stavanger som voldsomt positive. De har strukket seg langt, blant annet i forhold til eiendomsskatt.

I intensjonsavtalen har de tre kommunene blitt enige om at Rennesøy og Finnøy vil få fritak fra eiendomsskatt i områder som ikke er utbygd på bymessig vis. 

– Stavanger blir navnet

For Finnøy-ordføreren har det aldri vært noen tvil om navnet på en eventuell ny kommune.

LES OGSÅ: LEDER: Oppgjørets time

– Det er åpenbart at navnet blir Stavanger, som for øvrig er et mye bedre navn enn Nord-Jæren.

I dag er det folkeavstemning i Rennesøy, en kommune som fra starten av har vært innstilt på å fortsette på egen hånd. Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er imidlertid åpen for en løsning med Stavanger og Finnøy hvis folket ønsker det.

Det er også beboerne på Finnøy avhengig av.

– Hvis det blir nei i Rennesøy, blir det svært vanskelig for oss å få til noe med Stavanger. Men det er ennå slik at hvis én kommune sperrer for en god løsning, kan man gå for tvang, sier Henrik Halleland og nevner Randaberg som et eksempel. Beboere på Finnøy og Rennesøy må som kjent kjøre gjennom Randaberg kommune for å komme seg til Stavanger.

Samferdsel

De 3201 innbyggerne i Finnøy kommune bor på 15 forskjellige øyer. For Stavanger kan samferdselsdelen i en ny kommune by på utfordringer.

LES OGSÅ: Her gir ordføreren sitt ja til Nord-Jæren kommune

– Vi har følt oss litt fram på dette punktet, men jeg tror det er stor forståelse for hva dette innebærer i Stavanger – de har alltid vært byen for folk i Ryfylke, avslutter Halleland.

– Veldig spent på utfallet

Nord-Jæren strandet. Nå er blikket rettet mot Rennesøy og Finnøy. 

LES OGSÅ: Make Stavanger great again!

– Vi har vært positive til dette alternativet hele tiden. Nå har vi fått et veldig klart mandat fra innbyggerne, som helt åpenbart vil ha videre forhandlinger, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger. Hun kommer til å følge nøye med på valget på Rennesøy i dag.

– Jeg er veldig spent på hva som skjer i dag og også om en uke, når Finnøy har avstemning.

Hun mener prosessen blir enklere når de slipper å forholde seg til prinsippdokumentet som var utarbeidet for Nord-Jæren kommune.

– Hvor rådhuset skal ligge, navnet på kommunen. Alt er åpent nå, sier ordføreren.

– Hvordan blir det å eventuelt slå seg sammen med en øykommune som Finnøy?

– Gjennom intensjonsavtalen strekker vi oss langt for god kommunikasjon til de øyene som ikke er landfaste. Jeg forstår at dette er et viktig krav fra Finnøy. Vi skal opprettholde og videreutvikle dagens kollektivtilbud, sier Sagen Helgø og legger til at Stavanger i så måte kan være en viktig pådriver overfor fylkeskommunen.

LES OGSÅ: Fra ja til nei til sammenslåing

– Finnøy vil bli den fineste bydelen i Stavanger

Finnøy-ordføreren håper på en valgdeltakelse på over 50 prosent.

Onsdag 8. juni er det folkeavstemning i Finnøy kommune. «Nullalternativet» er å fortsette som egen kommune, «Utstein-alternativet» er å slå seg sammen med Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy, og «Stavanger-alternativet» er at Finnøy og eventuelt også Rennesøy slår seg sammen med Stavanger.

RA spurte tre av innbyggerne på Finnøy om hvilket alternativ de vil gå for.

Tove Rosland:

– Jeg vil nok gå for en sammenslåing med Stavanger. Dette er ikke en sak jeg har engasjert meg mye i, men jeg tror at vi i framtiden må gå for større enheter. Finnøy vil bli den fineste bydelen i Stavanger, sier Rosland, som driver butikken og kafeen Kaihuset på Judaberg.

LES OGSÅ: Frierne har sagt sitt – nå er det din tur

Hun er født og oppvokst på øya, bodde vekke en periode, før tilfeldighetene førte henne tilbake til Finnøy.

– Jeg har aldri tregt på det.

Johanne Foldøy:

– Jeg mener at vi bør slå oss sammen med Stavanger. Det er litt smått og fortettet her, vi har godt av å bli litt større, sier Foldøy, som er lærer på barneskolen på Judaberg.

LES OGSÅ: Folket sier nei til storkommunen

– Med en større kommune kan vi nyte godt av et bedre tjenestetilbud. En ressurs som Johannes Læringssenter, for eksempel, kunne vært nyttig også for oss som bor i Finnøy kommune.

Foldøy tror øybuen kommer til å stemme for Stavanger, snarere enn Utstein.

– Finøy er en liten kommune, vi trenger dette, sier hun.

Thorstein Pedersen:

– Som innflytter ser jeg Finnøy som et velfungerende samfunn, men vi sliter på noen få områder. Vi har behov for større og bredere fagkunnskap på enkelte områder. Det skal en sterk rygg til for å tåle alle oppgavene staten påfører en kommune, sier Pedersen, som jobber som Nav-leder.

LES OGSÅ: – Reformen går etter planen

– Jeg er for en kommunesammenslåing, men jeg ser at det også er negative sider. Det blir lengre avstand til demokratiet og lengre avstand til en del av servicetilbudet. 

– Utstein-alternativet er i utgangspunktet dødt. Da vil Finnøy sitte igjen som en utkant i en liten kommune.

LES OGSÅ: Stavanger, Rennesøy og Finnøy enige