Anders Bjartnes i nettpublikasjonen Energi og Klima forklarer om nødvendig grønt skifte og et gigantfond for fornybar energi i regi av staten. Foto: Roy Storvik

Stavanger, Bergen og Trondheim i bykamp

«HitecVision», sier Anders Bjartnes når han skal nevne viktige kort for å få det 20 milliarder kroner store Fornybar-fondet plassert i Stavanger.

Næringsforeningen inviterte til møte om grønt skifte og Fornybar AS torsdag formiddag. Regjeringens bebudede investeringsfond med inntil 20 milliarder kroner til ny teknologi innen fornybar energi og CO2-håndtering var sentralt. Og selvsagt: Hvor de statlige arbeidsplassene skal plasseres.

– HitecVision, sier Anders Bjartnes i nettpublikasjonen Energi og Klima og trekker dermed fram fondsforvalteren som et fortrinn for Stavanger-distriktet.

Noen konklusjon om riktig lokalisering vil han ikke flagge. Bergen og Trondheim har meldt seg på for fullt i kampen om å få fondet til Hordaland eller Sør-Trøndelag.

– Bergen har for eksempel Handelshøgskolen og Argentum. Trondheim har SINTEF og Investinor, framholder Bjartnes overfor RA.

Hva, ikke hvor

Han er mer opptatt av hvordan et statlig fond for fornybar energi forvaltes enn hvor det skal ligge.

– Det er mange spørsmål og problemstillinger. Skal fondet begrenset til selskaper som leverer teknologi og løsninger, og ikke de som produserer strøm? Skal det ha norsk eller internasjonal rekkevidde? Risikoprofilen? Skal fondet avgrenses til bestemte geografiske eller teknologiske områder? Hvilken grad av politisk styring, spør redaktøren.

Han er opptatt av langsiktighet for rammene og å unngå politisk detaljstyring.

 – Spørsmålet er hvor langt skal det holdes unna politikerne? Man kan si mye godt om Stortinget, men de kan ikke sitte og velge mellom selskaper. Vi må unngå at det gjøres dumme ting på grunn av press.

LES OGSÅ: Frykter lav oljepris hindrer fornybar utvikling

Grønt skifte uansett

Bjartnes konkluderte ellers at et grønt skifte tvinger seg fram fort.

– Perioden med superprofitt i olje og gass er over, og det kommer ikke på grunn av et dramatisk fall i etterspørselen, men fordi verdien av fossilt brensel har ramlet sammen, sier Bjartnes.

Han trekker fram det høye kostnadsnivået i petroleumsindustriene som et mulig problem for Stavanger-distriktet.

– Sløsekulturen i oljebransjen kan være et argument mot Stavanger-lokalisering, sier Bjartnes og peker på at fornybarsektoren vil måtte drive med langt mindre driftsmarginer enn petroleumsbransjen.

LES OGSÅ: – Norge nyter godt av Fornybar AS til Stavanger