Stavanger Ap vil bruke pengene klokt og ansvarlig

DEBATT: Tilbakemeldinger fra brukere tyder på høyt press på mange ansatte, skriver Arnt-Heikki Steinbakk.

Av: Arnt-Heikki Steinbakk, 4. kandidat, Stavanger Arbeiderparti

Stavanger har høye inntekter. Blir det politisk skifte i Stavanger bør endringer i pengebruken først og fremst skje ved å bruke pengene klokere og bedre innenfor eksisterende rammer.

Vi er i den heldige situasjonen at Stavanger har langt over inntektene til en gjennomsnittlig kommune: Vårt utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 218,4 mill. i 2018, inntekter fra eiendomsskatt er på kr 263,4 mill. per 2018, og våre skatteinntekter ligger på hele 122 prosent av landsgjennomsnittet. Vi tar ut et betydelig utbytte fra blant annet ODEON Kino, Renovasjonen IKS, og Stavanger Parkering. Etter en lovendring på Stortinget vil det omsider komme muligheter for å ta utbytte fra havneselskapet, som har betydelig egenkapital. Dette tok vår ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun til orde for allerede i 2016 (Aftenbladet, 16.8).

Samtidig mener vi det er rom for å løse oppgavene på en klokere og bedre måte enn i dag. Tilbakemeldinger fra brukere tyder på høyt press på mange ansatte og en anstrengt økonomi ved en rekke av våre barnehager, skoler, og sykehjem. I det årlige Kommunebarometeret faller Stavanger betydelig på flere viktige områder, med et fall i totalplassering fra 158. til 239. plass. Samtidig bruker kommunen svært mye penger på kjøp av private levekårstjenester fra kommersielle selskap som vi i langt større grad bør ta kontrollen over selv.

Arbeiderpartiet mener at et viktig grep vil være å øke antall ansatte for å unngå at de brenner seg ut og blir sykmeldte før de så slutter i jobben. Et annet tiltak kan være å opprette en offentlig vikarordning i stedet for å bruke millioner på innleie fra private byråer.

Siden 2017 har kommunen brukt 25 millioner på kriseoverføringer til Stavanger Forum, og ingen vet om det er slutt med dette. LES OGSÅ: Ringvirkninger er ikke nok, Forum må tjene penger. Vi kunne fått svært mye skolemat for det beløpet alene. Det styrende partiene i Stavanger opprettet mot våre stemmer et finansstyre og to nye kommunale foretak for fire år siden. Finansstyret legges nå heldigvis ned, men påførte kommunen store kostnader. Stavanger kommune har dermed en heller tvilsom Norgesrekord i antall kommunale foretak, med hele seks foretaksstyrer. De styrende partier har til og med åpnet opp for et syvende, hvor politikere skal lede et nytt kongressenter. Hvis dagens posisjon fortsetter vil det trolig komme enda flere styrer og enda mer byråkrati. Dette gir følgelig stor vekst i lukrative og kostbare styreverv og økt byråkrati gjennom dobbelt ledelse. I tillegg pulveriseres makt og myndighet, noe som gjør at beslutningene trekkes vekk fra innbyggerne, og oversikten og kontrollen over viktige politiske beslutninger svekkes. Det mener vi er feil vei å gå.

Arbeiderpartiet er tydelige på at vi vil omprioritere. Det har vi gjort i alle våre alternative budsjetter. Vi går til valg på gradvis innføring av skolemat i Stavangerskolen, øke rammene til barnehage, skole, og barnevern, og bygge et nytt sykehjem. Vi vil investere i våre unge, og sørge for at det ikke blir flere utsettelser for ny skole i Lervig og i Kvernevik. Det mener vi er ansvarlig økonomisk politikk.

Det er derimot økonomisk uansvarlig å tillate en økning i barnefattigdommen for Stavanger på hele 43,8 % (mot en landsøkning på 11,1%). I en tid hvor vi har et sterkt behov for arbeidskraft, er det økonomisk uansvarlig å tillate en tilnærmet nullvekst i den yrkesaktive aldergruppen på 23-66 år i Stavanger. Det er økonomisk uansvarlig å tillate en sterkere vekst i Stavanger i antallet og andelen uføre enn landet for øvrig. Det er økonomisk uansvarlig å akseptere at vi er den storbyen i Norge som har lavest andel barn med innvandrerbakgrunn i barnehage. Og det er økonomisk uansvarlig å tillate tidenes høyeste sykefravær i Stavanger kommune - for ansatte, brukere og for kommunens økonomi. For å nevne noe.

Arbeiderpartiet mener at det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Vi vil vri ressursene mot forebygging, heller enn brannslukking. Det tjener både enkeltmennesket og hele storsamfunnet på. Færre elever per lærer, og at barnehageplass står klar når far og mor trenger den, og lettere tilgang til boliger gjør vår by attraktiv for barnefamiliene. Det krever at vi setter inn de store pengene på de universelle ordningene.

Er du enig med oss i våre prioriteringer, håper vi du som velger gir Arbeiderpartiet muligheten til å gjøre dette til en realitet ved å stemme for et politisk skifte den 9. september.