Partisekretær Kjersti Stenseng (t.h.) har sans for forslagene som arbeidsgruppa for bedre barnevern i Stavanger har lagt fram, og regner med støtte nasjonalt når Ap utarbeider program i forkant av stortingsvalget. Foto: AP

Stavanger Ap får barnevernstøtte

Stavanger Ap får støtte for forslag til endring av barnevernet.

Stavanger Ap har i to måneder hatt en personer stor gruppe i arbeid for å se på endringer i barnevernet. Noen av forslagene:

** Ungdom over 16 år må ha rett til selv og bestemme bosted dersom alkohol, rus eller psykisk og fysisk vold gjør det umulig.

** Felles avgjørelse om første møte mellom barnevernet og familien. Informasjon om rett til å ta med en trygghetsperson, mulighet for advokat og innsyn i dokumenter. Punktvis plan for oppfølging av hele familien.

** Strategi for oppfølging av barn og foreldrene etter omsorgsovertakelse.

** Kommunal drift av fosterhjem og tverrfaglig kriseteam.

– Går i dybden

Utspillene tas godt imot i Oslo, hos det som kan være regjeringsparti etter 2017-valget. Partisekretær Kjersti Stenseng trekker fram at Stavanger Ap har gått i dybden på aktuell politikk som har endt opp som nasjonal partilinje også innen boligpolitikk og fattigdomspolitikk tidligere.

Nå har de sammen med barnefagmiljøer her i Stavanger laget ny politikk som jeg er helt sikker på at vil være å finne igjen i vårt nasjonale partiprogram for neste stortingsperiode når det vedtas på landsmøtet i april, sier Stenseng.

Hun har stor sans for mange av innspillene.

– Arbeidsgruppa har jobbet fram gode forslag til hvordan vi kan bedre kan hjelpe unger – og foreldre – som sliter, og styrke kvaliteten på barnevernet i Stavanger. Få ting er viktigere enn det, sier Stenseng.

– Gode nyheter

Responsen mottas godt lokalt.

– Dette er gode nyheter for oss i Stavanger Arbeiderparti. Vi er glad for at det vi har jobbet med kan bli brukt for å bedre barnevernet nasjonalt, og at Ap kan ta med dette i videre arbeidet sentralt, sier Sahfana M. Ali, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for levekår.

LES OGSÅ: Slik vil de bedre barnevernet

LES OGSÅ: Leder: Politisering av barnevernet