Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Statoil legger fram granskingsrapport etter Turøy-ulykken

Statoils egen granskningsgruppe foreslår flere tiltak for å styrke arbeidet med helikoptersikkerhet etter Turøy-ulykken som kostet 13 mennesker livet.

13 personer mistet livet da et helikopter styrtet på vei fra den Statoil-drevne oljeplattformen Gullfaks B 29. april.

LES OGSÅ: – Utmattingsbrudd forårsaket helikopterulykken

– Granskingen konkluderer med at Statoil jobber godt med helikoptersikkerhet på norsk sokkel, sa direktør for konserngransking, Gunnar Breivik, da han la fram rapporten fredag.

Statoil besluttet etter helikopterulykken 29. april å iverksette sin egen gransking. Det er Statens havarikommisjon for transport som er ansvarlig for å kartlegge hendelsesforløp og årsak til selve ulykken, mens Statoils granskningsgruppe har sett på tiltak som kan forbedre selskapets arbeid med helikoptersikkerhet på norsk sokkel.

Innsparinger og sikkerhet

Statoil må få et bevisst forhold til om innsparinger i oljebransjen kan påvirke helikoptersikkerheten, mener Statoils granskningsgruppe.

– Det overordnede spørsmålet er hvor langt er det mulig å strekke strikken, sa Breivik da han la fram rapporten.

Granskningsgruppen foreslår også at Statoil bør vurdere tiltak som legger til rette for bedre samhandling og informasjonsutveksling mellom helikopteroperatørene og fabrikantene. Gruppen anbefaler også at Statoil vurderer om flysikkerhetsarbeidet i enda større grad bør vektlegge konsekvensreduserende tiltak.

– Rapporten er grundig og vil danne grunnlaget for vårt helikopterarbeid i årene som kommer, sier konserndirektør Anders Opedal.

Utmattelsesbrudd

Super Puma-helikopteret med 13 mennesker om bord styrtet på vei fra den Statoil-drevne oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen 29. april. Alle om bord mistet livet.

Etter tragedien besluttet Luftfartstilsynet at flere av Super Puma-helikoptrene av typen som styrtet – EC225, skulle settes på bakken. Det europeiske luftfartstilsynet EASA la senere ned flyforbud for både denne og Airbus-helikoptre av typen 332L2.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har lagt fram flere foreløpige rapporter etter ulykken. Styrten var mest sannsynlig forårsaket av utmattelsesbrudd i et av planetgirene, ifølge en rapport som ble offentliggjort i juni.

Hovedkonklusjonene i Statoils rapport er:

  • Helikoptersikkerhetsarbeidet i Statoil er høyt prioritert og vel ansett blant eksterne samarbeidspartnere. Selskapet har gjennom flere tiår vært en pådriver nasjonalt og internasjonalt for å styrke helikoptersikkerheten. Statoil bør ha som ambisjon å opprettholde en ledende rolle innenfor helikoptersikkerhet i en bransje som blant annet utfordres med økende kostnadsfokus.
  • Selskapet har en kultur og systemer for å lære av tidligere helikopterhendelser.
  • Statoils beredskapshåndtering av helikopterulykken på Turøy, fra mobilisering fredag formiddag 29.4.2016 til demobilisering mandag formiddag 2.5.2016, vurderes som gjennomgående god. Oppfølgingen av de pårørende, samhandlingen med samarbeidspartnere og den interne organiseringen av beredskapsarbeidet fungerte i hovedsak bra.
  • Samtidig har granskningsgruppen gjennom sitt arbeid gjort observasjoner og gitt anbefaling om tiltak Statoil bør følge opp for å styrke arbeidet med helikoptersikkerhet og beredskap.

Last ned hele rapporten her.

LES OGSÅ: Helikopterdirektør mener sikkerheten er under press