Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil

Statoil fant olje nær Norne-feltet

Ett år etter lisenstildeling har Statoil gjort et olje- og gassfunn nær Norne-feltet. Funnet er på mellom 20 og 80 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er Statoil selv som presenterer nyheten i en pressemelding.

– Det er godt å starte året med et funn, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

Leteboringen i brønnen Cape Vulture ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Brønnen ble boret utvinningstillatelse 128, og er et resultat av tildeling av lisens 128D i TFO-runden i 2015 (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder).

Boringen i dette prospektet kommer som et resultat av utviklingen av et nytt letekonsept for Nordlandsryggen.

– Det er temmelig nøyaktig ett år siden tildelingen av Cape Vulture-lisensen ble offentliggjort under Sandefjordkonferansen i 2016. Vi er fornøyd med at vi allerede har fullført letebrønnen og glade for å kunne annonsere Cape Vulture som et drivverdig funn. Dette viser hvor viktig nytt areal er, det demonstrerer vår evne til raskt å teste nye muligheter og understreker hvordan nye ideer i modne områder på kan gi gode resultater, sier Jez Averty.

Funnet er foreløpig beregnet til å være mellom 20 og 80 millioner fat oljeekvivalenter. Det vil nå bli lagt planer for en videre avgrensning av funnet.

Funnet ligger nordvest for Norne og vil bli vurdert for en utbygging som en tilknytning til produksjonsskipet på Norne-feltet.