Valemon-plattformen i Nordsjøen. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Statoil fant gass i Nordsjøen

To år etter at Valemon kom i drift har Statoil gjort et nytt gassfunn på feltet, kalt Valemon Vest. Funnet er anslått å være mellom 20 og 50 millioner fat oljeekvivalenter.

Det opplyser Statoil i en pressemelding

– Dette er et viktig funn for den videre utviklingen av Valemon, sier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, området som består av Statoils felter som driftes fra Bergen.

Brønnen ble boret 160 km nordvest for Bergen. 

Partnerskapet i Valemon Unit består av Statoil Petroleum AS (operatør, 53,775 prosent), Petoro AS (30 prosent), Centrica Resources (Norge) AS (13 prosent) og A/S Norske Shell (3,225 prosent).