Stanser skipsfart

Sjøfartsdirektoratet vil vurdere strengere utslippskrav for skipsfarten både i Oslofjorden og andre fjorder.

 

– Oslofjorden er helt klart aktuell, sier avdelingsdirektør Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet, til Dagsavisen.

Også Byfjorden i Stavanger, Byfjorden i Bergen og dype fjorder som Sognefjorden og Hardangerfjorden, er andre aktuelle fjorder for strengere utslippskrav, kan han fortelle.

Nye utslippskrav for verdensarvfjordene er allerede iverksatt. Det skjedde med virkning fra i går.

Cruiseskip og andre skip må nå dermed redusere sine til dels store utslipp av kloakk og gråvann (avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskiner) til Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden.

Bekymrede kommuner

I tillegg vil det bli gradvis strengere krav til utslipp av NOx (nitrogenoksid) og strengere regulering av bruken av eksosvaskesystemer. Det kommer også et forbud mot brenning av avfall ombord. Dessuten skal utslippene av svovel følge internasjonale krav i verdensfjordene.

Det stopper likevel ikke med dette.

– Oppdraget vi har fått fra Klima- og miljødepartementet, innebærer også at vi skal vurdere lignende tiltak for skip andre steder i Norge, forteller Pedersen

– Vi kommer til å invitere interessenter fra fjern og nær til å komme med innspill, både kommuner, havner, de som driver cruisetrafikk og andre, fortsetter han.

– Vi har allerede fått henvendelser fra flere kommuner som nå deler en naturlig bekymring for at de mest forurensende cruiseskipene i stedet for å gå inn i verdensarvfjordene, kommer til å gå inn andre steder, på grunn av de nye miljøkravene.

Sjøfartsdirektoratet vil ta utgangspunkt i den eksisterende cruiseskipstrafikken i det kommende arbeidet, men også store deler av den øvrige skipsfarten kan bli berørt.

– Tankskip og lasteskip

– Det er stor annen trafikk, både av store tankskip og lasteskip. Vi må nå kartlegge denne aktiviteten, og vi kan ikke utelukke at også andre skip enn cruiseskip vil måtte redusere utslippene sine, sier Pedersen.

– Hvor fort kommer dere til å konkludere?

– Det har tatt to år å få på plass de nye miljøkravene for verdensarvfjordene, og det er klart at det vil ta tid å se på hva som kan være aktuelt også andre steder. Samtidig bør det ikke ta for lang tid, med tanke på den bekymringen det er i kommuner som har fjorder som er aktuelle i denne sammenhengen.

Norske byer og fjorder hadde mer enn 2.000 anløp av cruiseskip i fjor, ifølge Innovasjon Norge. Om lag 3,6 millioner turister var med disse cruiseskipene.

Oslo Havn hadde alene 98 cruiseanløp i fjor. I år ligger det an til hele 125.

Les også: 1200 tyskere på tirsdagsbesøk