Stakk fra 10 millioner kroner i restskatt

Én skatteyter skylder alene Stavanger kommune over 10 millioner ubetalt skatt. Nå har personen flyttet til ukjent adresse i utlandet.

Det enorme skattekravet stammer tilbake til 2008, da personen drev næringsvirksomhet som kastet godt av seg. Men i stedet for å betale 28 prosent i skatt av overskuddet, pakket personen like godt snippsekken og stakk til utlandet.

For å utløse skattekravet på 10 millioner kroner må beløpet personen har tjent på virksomheten sin være på over 30 millioner kroner.

Nå er kemneren på jakt etter personen, som ikke slipper unna selv om vedkommende skulle holde seg i utlandet i årevis.

Foreldes ikke

Ifølge foreldelsesloven kan slike saker der skyldneren har ukjent adresse gå i det uendelige, så lenge kemnerkontoret én gang i året sjekker om personen befinner seg på kjent adresse.

- Du kan ikke reise fra landet og komme tilbake etter tre år og tro at saken er foreldet, sier Rita Meling, seksjonsleder ved Stavanger kemnerkontor til Rogalands Avis.

Det store kravet som kemneren har utestående gir også negativ innvirkning på kemnerkontorets resultat for i fjor.

Alvorlig

- Det er en alvorlig ting når så store beløp utestår, sier seksjonslederen.

Hun vil ikke svare på om politiet er koblet inn i saken, og heller ikke på om kemnerkontoret vet hvor personen oppholder seg.

I årsrapporten for kemneren i Stavanger kommune for 2009 står det om denne saken at «skatteyteren har emigrert uten kjent adresse, denne prøver vi i disse tider å spore opp etter tips som kontoret har mottatt.»

- Vi går den veien vi skal sammen med myndighetene for å få inn pengene, sier Meling.

Hun vil ikke si om tipset det vises til i årsrapporten har ført kemnerkontoret nærmere de ti millioner kronene. Men hun både håper og tror at de kommer til å få inn pengene.

- Vi kan ikke miste troen på å få inn pengene, sier Meling, og understreker at de er i full gang med nettopp det.

For øvrig er det svært uvanlig at kemneren i Stavanger har så store utestående beløp.