Stadig færre bruker pigger etter at avgiften kom

Bare fem-seks av 100 biler som ruller ut fra monteringshallen på Dekksentralen Stavanger har pigger.

– Salget har stupt, og piggandelen i salget hos oss er nede på mellom 2 og 3 prosent. Tar vi med dem som bruker dekkhotellet vårt, så er det vel 5–6 prosent av bilene som har piggdekk, sier daglig leder Kjell Laugaland på Dekksentralen Stavanger til RA.

Tendensen er klar en drøy uke etter at piggdekkavgiften på ny trådte i kraft innenfor Stavanger kommunes grenser: Salget av dekk med pigger stuper.

– I fjor var det et voldsomt press da alle skiftet ut piggdekkene sine til piggfrie vinterdekk. Nedgangen i år er voldsom, sier Laugaland.

Skrudde av nær nye dekk

Han mener noen nok burde beholdt dekkene sine.

– Det var de som skiftet ut nesten helt nye piggdekk, til tross for at de nok med tanke på økonomien nok hadde hatt igjen for å ha betalt avgiften, sier Laugaland.

Han peker på at den årlige dekkslitasjen også krever sine kroner, uavhengig av hvilke type dekk man ender opp med.

– Holder utviklingen seg, bør kommunen ta bort piggdekkavgiften neste år. Vi er avhengige av å ha en viss andel piggdekkbrukere, for å rive opp is, så veioverflaten ikke blir helt polert. Den andelen som per i dag kjører med piggdekk, bør være som nå, sier Laugaland.

– Farten viktigst

Han kjører selv piggfritt, men er ikke i tvil om at piggdekk gir bedre veigrep på krevende føre.

– Vi som har vært på testbaner og kjørt, vet at piggdekk er det beste. Det hender likevel at jeg anbefaler piggfrie vinterdekk. Det viktige er å avpasse farten etter forholdene, og ikke være for aggressiv på «glattå», sier Laugaland.

Den lange varmeperioden har ført til en spesiell høst.

– På det meste har vi hatt inne 150 biler på én dag, nå er vi nede i 30–40. 60 prosent av kundene på dekkhotellet har skiftet til vinterdekk, det er vi fornøyd med. Uansett: Kommer det snø over natten, kan det bli køer, selv om vi har fire porter og kan unna en del raskt, sier Laugaland.

86 prosent uten pigger

I Sandnes og Stavanger kjører 86 prosent av bilistene nå uten pigger.

Sist sesong viser tall fra Statens vegvesen at Stavanger- og Sandnes-bilistene har en piggfriandel på 86 prosent. Det er en økning på 11 prosent fra 2016/2017, da 75 prosent kjørte piggfritt. Det er med andre ord nå bare 14 av 100 biler som ruller rundt i Stavanger-distriktet, som har piggene ute.  Stavanger har nå samme piggfriandel som Bergen. I Oslo er andelen piggfrie biler kjører 91 prosent.

Daglig leder Christian Tønnevold i Stavanger Parkering opplyser at det ble tatt inn 24,1 millioner kroner i avgift i sesongen 2017/2018. 

– Per oktober i år det tatt inn 3,4 millioner i piggdekkavgift, det er mer enn i fjor, men tallene er ikke sammenlignbare. I fjor var ordningen ny, og innbetalingen startet senere, sier Tønnevold til RA.

Avgiften kan betales gjennom Stavanger Parkerings app, på nett eller på bensinstasjoner.

Fakta: 

Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i storbyene er mellom 85 og 90 prosent. 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr. Hvis du har betalt gebyr i en by, kjører du gebyrfritt i en annen by med piggdekkavgift. 

Til Oslo må du ha med kvittering for betalt avgift.

Trondheim gjeninnførte gebyrordningen for to år siden. Det har bidratt til å øke piggfriandelen fra 64 til 72 prosent på to år. 

Piggdekkavgiften i Stavanger kan betales per sesong (1400 kroner), for én kalendermåned, (450 kroner) (bare hele måneder, uavhengig av startdato), og per døgn (35 kroner). For tunge kjøretøy (fra og med 3500 kg) betales dobbel pris. Betalt piggdekkgebyr refunderes ikke.

Sesongen starter 1. november og varer til og med 28. april 2019.

Vegvesenet ser også fordelen med at noen bruker piggdekk. En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

Kilder: Statens vegvesen/Stavanger Parkering