Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl. Foto: Arne Birkemo

Stadig færre arbeidsledige

Ledigheten ned i Rogaland. – Svært gledelig utvikling, sier Nav-direktør Truls Nordahl.

Justert for sesongvariasjoner viser bruttoarbeidsledigheten i Rogaland nedgang i juni.

– Det er svært gledelig å se at den positive trenden vi har sett de siste månedene fortsetter og blir sterkere, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

Under 10.000

9.535 personer er helt arbeidsløse ved utgangen av juni. Dette er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med same måned i fjor.

2309 personer var i et arbeidsrettet tiltak. Dette gir en bruttoarbeidsledighet på 11.844 personer, tilsvarende 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt mange unge uten jobb

I Rogaland sank bruttoarbeidsledigheten med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I Norge falt bruttoarbeidsledigheten totalt med 7 prosent.

Rogaland har fremdeles høyest arbeidsledighet i landet, og selv om ledigheten er på vei nedover er langtidsledigheten og ledighet blant unge fortsatt store utfordringer for fylket. 

Nedgang i de fleste yrkesgrupper

Det er nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper i juni, med unntak av ledere, undervisning og i akademiske yrker.

Størst nedgang har bygg- og anleggbransjen, industriarbeid og  ingeniør- og IKT sammenlignet med samme periode i fjor.

Sola kommune har den høyeste arbeidsledigheten i fylket, med ei bruttoarbeidsledighet på 5,7 prosent.

Sandnes, Stavanger og Eigersund har bruttoledighet på henholdssvis 5,4, 5,3 og 5,2 prosent.

Lavest brutto ligger Suldal med 1,0 prosent.

1602 jobber

Det ble registrert 1602 ledige stillinger i Rogaland i juni.

Flest ledige vart lyst ut i helse, pleie og omsorg (440), bygg- og anlegg (229) og undervisning (198).

– Stillingstilgangen ser ut til å holde stand så det kan være lurt å bruke sommeren til å søke jobb selv om aktiviteten fra arbeidsgivere og arbeidssøkere generelt er lavere enn ellers i året, sier Nav-direktør Nordahl.