– De som står uten jobb, som ikke er under utdannelse eller på annen måte kjenner på at de ikke gjør noe meningsfylt, kjenner på mange ting. Mange blir syke av det, skriver Svein Olav Simonsen i NHO. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/Scanpix NB1 Modellklarert

SSB: Arbeidsledigheten på stedet hvil

Fire prosent av arbeidsstyrken her til lands var uten arbeid i september, ifølge ferske tall fra SSB. Dermed er arbeidsledigheten den samme som i august.

Ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) var det 113.000 arbeidsledige i september. Det er 4,0 prosent av arbeidsstyrken og opp 0,2 prosentpoeng fra juli.

Tallene er på linje med samme periode i fjor, og endringene i arbeidsledigheten har holdt seg stabil siden september 2017, med et gjennomsnittsnivå på mellom 4,0 og 3,8 prosent.

Til sammenligning gikk tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav ned med 1.000 personer fra juni til september i år.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden.

LES OGSÅ: Nordmenn har fallende tro på egen økonomi

LES OGSÅ: Lavest arbeidsledighet siden 2015