Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto.

SSB: – Arbeidsledigheten på stedet hvil

4,1 prosent av arbeidsstyrken her i landet var uten arbeid i november, ifølge SSB. Det er opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Det er imidlertid samme ledighetsandel som i august, og også uendret fra AKU-ledigheten som ble presentert i januar.

Ifølge sesongjusterte tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) var det 113.000 arbeidsledige i desember (snitt november-januar).

Fra september (snitt august – oktober) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten opp med 2.000 personer, men dette er klart innenfor feilmarginen i AKU.

Ledigheten har falt fra toppen på 4,9 prosent sommeren 2016 til det laveste nivået siden januar 2015. AKU-tallene svinger noe fra måned til måned, men er på en nedadgående trend.