Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, er godt fornøyd med resultatet. Foto: Erik Holsvik

SR-Bank-resultatet: – Godt fornøyd

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde etter årets tre første kvartaler et resultat før skatt på 1633 millioner kroner, mot 1669 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet preges av ytterligere bedret effektivitet gjennom økte driftsinntekter og lavere driftskostnader, heter det i en pressemelding.

– Jeg er godt fornøyd med det samlede resultatet som konsernet har oppnådd både for kvartalet isolert sett og så langt i år. Det gjøres en god innsats, i hele organisasjonen, for å få kostnadene ytterligere ned og driftsinntektene opp. Bankens finansielle investeringer har i siste kvartal bidratt med inntekter på hele 231 millioner kroner mot 12 millioner i samme periode i fjor, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2016 ble 13,8 prosent. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 10,2 prosent.

For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 660 millioner kroner mot 489 millioner kroner i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 prosent sammenlignet med 9,3 prosent i tredje kvartal i 2015.

Konsernets driftskostnader utgjorde 1492 millioner kroner hittil i år, mot 1495 millioner i samme periode i fjor.

Fjorårets kostnader var blant annet preget av en engangseffekt relatert til endringer i bankens pensjonsordning, som alene reduserte personalkostnadene med 63 millioner kroner.