SR-Bank Arena – et kulturelt overgrep

DEBATT: Skal ikke også Viking bytte navn til SR-Bank-laget i samme slengen?

Av: Christian Paaske

Viking stadion heter visst nå SR-Bank Arena. Bare man har penger nok kan man tydeligvis bane seg vei inn i språket og kulturen som en bulldoser, og tvinge byens befolkning til å bli annonsører for deres bedrift. 

Skal ikke også Viking bytte navn til SR-Bank-laget i samme slengen? Kan en kostbar renovering av Domkirken for eksempel finansieres med et navnebytte til McDonald’s-kirken? Budsjettsprekken i Kulturhuset må vel kunne repareres med et navnesalg? Det er sikkert nok av rike personer som er interessert i å få et bygg oppkalt etter seg? Skulle kommuneøkonomien svikte – hva med å selge bynavnet? Betyr det noe om vi bor i Stavanger eller for eksempel i Google-City? 

I en by hvor man knapt kan male huset sitt i den fargen man vil uten at myndighetene griper inn for å beskytte kulturen i det offentlige rom, er det virkelig ingen grenser for denne form for offentlig forsøpling? I en by hvor gatenavn velges gjennom folkevalgte prosesser, er det for signalbygg tydeligvis fritt fram for navn som ellers oppnås gjennom heder, respekt og anerkjennelse og ikke selges til høystbydende. 

Denne måten å prege det offentlige rom, språket og kulturen med reklame for en bedrift, går over en grense. Det er et overgrep innbyggerne burde beskyttes mot, slik vi ellers har rett til å reservere oss mot reklame i postkassen eller telefonsalg. Det er et overgrep å bli tvunget til å gjøre reklame for SR-Bank bare fordi en skal på en fotballkamp eller konsert.

Både DNB Arena, og nå SR-Bank Arena er en alvorlig feil. Det er brudd på anstendig markedsføring og burde vært ulovlig. Det bør rettes opp med andre navn, med mindre vi er en by som for lengst har solgt sjelen for penger?

Dette er alvorlig fordi hvordan vi preger byen og uterommet handler også om hvem vi er. Viking og stadion er en viktig del av byhistorien og vår identitet. Det er også Sparekassen og senere SR-Bank, men å blande dem sammen er et skudd temmelig langt bak mål.