Språklig forsøpling av det offentlige rom

DEBATT: Vi stiller oss totalt uforstående til at Helsedirektoratet legitimerer en destruktiv språktrend, skriver Anne Kristin Bruns (KrF).

Av Anne Kristin Bruns, sentralstyret for KrF kvinner og 2. nestleder KrF kvinner

Plakatene som er satt opp langs barns skolevei over hele Rogaland i regi av Helsedirektoratet med «Bruk kondom din P**K» og «Bruk kondom di F***E» reagerer KrF Kvinner på.
Når mine barn på 13, 10 og 7 år spør meg: «Hvorfor står det bruk kondom, din pikk?», «hvem har hengt det opp på busskuret?», «det er ikke fint å kalle folk pikk», skal jeg da svare barna mine at det er helt greit så lenge det er en vittighet, språklig virkemiddel eller tjener en god sak?

På barneskolene er det en trend at elever betegner hverandre med svært krenkende ord av seksualisert art. Dette har svært negativ virkning på klassemiljøet og er vanskelig for lærerne å få bukt med. Seksuell trakassering er et hett tema i dagens mediebilde.

Ofte blir både pikk og fitte brukt mer som skjellsord enn å karakterisere et kjønnsorgan.

Ungrapport viser at seksuelle krenkelser ikke har blitt et mindre problem de senere årene. Nesten hver tredje 18–19-årige jente har en eller annen gang i livet opplevd en kroppslig, seksuell krenkelse. – Et stort samfunnsproblem, sier forskere. 

Vi stiller oss totalt uforstående til at Helsedirektoratet legger seg på samme linje, og dermed legitimerer en destruktiv språktrend. Det er en skam at en offentlig etat driver med språklig forsøpling i etterkant av #Metoo.

I informasjon rundt kampanjen står det at Helsedirektoratet ønsket å nå 18–30-åringer som er i faresonen for kjønnssykdommen gonoré. Vi er enige med mobbeombudet i

Rogaland som er skeptisk til om det når fram, og er usikker på om ungdomsgruppen bruker slike betegnelser på kjønnsorgan. Hun sier at dette er «pornospråk». KrF kvinner kunne ikke vært med enig.

Vi ber om at plakatene fjernes umiddelbart og at Helsedirektoratet i framtiden benytter seg av siviliserte uttrykksformer for sine kampanjer.