Ønsker å samle Sandnes

NAVN I NYHETENE: Øystein Elvestad er i gang som kommersiell leder i Sandnes Ulf.