Landslagssjefen om Herrem: – Blir ras­ke­re for hvert år som går

Norge kjør­te over tys­ker­ne og slo dem 42–23 i hånd­ball-EM lør­dag. Et­ter kam­pen ven­tet ros til Ca­mil­la Herrem.

Følg RA Sporten på Facebook!

Hånd­ball­jen­te­ne do­mi­ner­te mot Tysk­land, og blant dem som stor­spil­te var Sola Hånd­balls Ca­mil­la Herrem. 

I mot­set­ning til fle­re av lag­venn­in­ne­ne på lands­laget har hun ikke en klubb­hver­dag med spill i Cham­pi­ons League. Hen­nes tre­nings­hver­dag er i Åsen­hal­len på Sola. 

LES OGSÅ: Ny Sola-spiller har egen blogg

Tre­ner godt

– Ca­mil­la Herrem har vært med i 14 år, men har ikke Cham­pi­ons League-mil­jø rundt seg. Er du over­ras­ket over at hun pres­te­rer som hun gjør, år et­ter år?

– Nei, jeg er ikke over­ras­ket. Jeg kjen­ner godt til Ca­mil­la som type, og hvor­dan hun job­ber. Hun har eks­tre­me fer­dig­he­ter som kant­spil­ler. Det vir­ker som hun bare blir ras­ke­re for hvert år som går. Det er et steg som er helt unikt. Hun tre­ner vel­dig godt, og har i pe­ri­oder kom­pen­sert med å trene med her­re­lag og sky­te på her­re­mål­vak­ter, sier lands­lags­sjef Thor­ir Hergeirsson. 

LES OGSÅ: Dette sier Wolff om skademarerittet

– Kjernen i CL

Den is­lands­ke tre­ne­ren me­ner fort­satt det bør være flest mu­lig spil­le­re i trop­pen som til­hø­rer de eu­ro­pe­is­ke topp­lage­ne.

– Jeg tror kjer­nen i et mann­skap som skal spille i mes­ter­skap bør være i klub­ber som spil­ler mot de beste i lø­pet av se­son­gen, slår Hergeirsson fast.

LES OGSÅ: Til historisk cupfinale med bismak