Stavanger Oilers

Splid mellom klubbene og forbundet: – Forholder seg ikke til konsekvensene

Neste uke kan importkvoten vedtas senket. Det får klubbene til å reagere.

Før koronapandemien ble det redusert fra sju til seks importer i Fjordkraft-ligaen. Mandag kan Norges Ishockeyforbund vedta å redusere med én til, iallfall om de følger anbefalingen fra administrasjonen i forbundet.

Klubbene står på andre siden av saken og er mot reduksjon.

– Vi i klubbene har snakket sammen. Det er enstemmig at alle ønsker å opprettholde dagens regel med seks utlendinger. Norsk ishockey står foran mange utfordringer, og oppfordrer til å dra utenlands – samtidig som vi skal ha flere spillere. Vi må opprettholde kvaliteten på ligaen. Det er ett av argumentene våre, sier Henning Svendsen til RA.

Han er styreleder i Norsk Topphockey og samarbeidsselskapet Elitehockey AS. Sistnevnte er et relativt ferskt selskap hvor blant andre Oilers-eier Tore Christiansen sitter i styret. Klubbene og forbundet halvparten hver, og intensjonen er å styre det som nå heter Fjordkraft-ligaen gjennom selskapet.

– Oppfatter dere at det blir trosset?

– Ja, men så er det ikke skrevet i stein ennå. Det er sportsadministrasjonen i NIHF som ønsker å gå ned til fem utlendinger, sier Svendsen – og legger til:

– Klart det Elitehockey sier bør være gjeldende til sjuende og sist.

Dette handler ikke om at Oilers, Vålerenga eller Storhamar må ha en utlending til for å vinne NM-gull.

—  Pål Haukali Higson

Fem år gammel prosess

Elitehockey skal uttale seg i saken, men får ikke ta avgjørelsen selv. Grunnen er at det havner inn under reglementet i forbundet.

– Er dette i strid med Elitehockeys intensjon?

– Det er naturlig noen interessekonflikter i å utvikle ligaen som forretning, og å utvikle norske spillere. Det står i strategiplanen at vi skal jobbe med begge deler, og som regel går det hånd i hånd. De fleste mener det ikke får betydning som sender norsk hockey til himmel eller helvete, det kommer ikke til å utgjøre stor forskjell. Om det blir stående på seks eller går ned til fem importer kommer det ikke til å utgjøre mye. Det er mer et signal om hvor man ønsker å gå, sier Norges Ishockeyforbunds sportssjef Petter Salsten.

Petter Salsten

RA kjenner også til at klubber i 1. divisjon er negative til en reduksjon av importkvoten.

Sportssjef Salsten forteller at de følger opp på den opprinnelige intensjonen. Det ble nemlig bestemt at importkvoten skulle reduseres til seks, for så å evalueres og settes ned til fem.

– Denne prosessen startet egentlig i 2018 med noen felles møter hvor vi snakket mye om spillerutvikling. Vi så at prestasjonene på de yngre landslagene var på en negativ utvikling. Vi ønsket å snu den trenden, og var bekymret for framtiden – selv om vi holdt oss oppe i A-VM med A-landslaget med spillere som var i utlandet, sier Salsten – og fortsetter:

– Det kom også et men om at vi skulle evaluere effekten før vi gikk ned til fem.

Klart det Elitehockey sier bør være gjeldende til sjuende og sist.

—  Henning Svendsen

– Snevert syn

– Er du redd for at det oppfattes som at dere trosser klubbene?

– Ja, det er klart. Det skulle munnet i en reduksjon til fem, men vi må ta med oss organisasjonens synspunkter på det. Det er nok så sterk motstand mot grepet fra de som har skoen på, sier Salsten.

Koronapandemien og følgene av den har bidratt ført til at reduksjonen ble satt på vent. Denne sesongen har Lillehammer og Manglerud Star vært nødt å kvitte seg med flere av de utenlandske spillerne på grunn av økonomiske problemer.

Det er Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson som har ført klubbenes argumentasjon i saken. Han frykter for produktet de leverer, og mener det ikke er nok elementer som er med i vurderingen.

– Problemet er at forbundsadministrasjonen har et veldig snevert syn på konsekvensene med bruk av utlendingskvoten. Det handler om spillemuligheter for norske spillere, og de forholder seg ikke til konsekvensene. Det er et spørsmål om hvordan vi skal øke konkurransekraften, og det er lite som tyder på at konkurransen er sterkere etter koronapandemien, sier Higson.

Han peker på at flere spillere legger opp eller drar til utlandet etter hver sesong. De skal erstattes med norske spillere, samtidig som han frykter konsekvensen av at ti importspillere også skal erstattes med norske spillere. Det betyr at rekrutteringen internt i Norge skal opp med inntil ti norske spillere fra den antatte tilveksten av spillere som er nå.

Pål Haukali Higson

Vi opplever en stor eksportering av yngre spillere. Det er veldig få av de som har dratt som jeg ser for meg klubbene hadde skapt plass til i et seniorlag i Norge.

—  Petter Salsten

Avviser påstand

Både Higson og NTH-leder Svendsen forteller at forbundet oppfordrer spillere til å dra til utlandet, og RA har også fra forskjellige kilder at det er en anbefaling fra landslagsledelsen. Det betyr at et eksporten av norske spillere kan øke.

– RA kjenner til at landslagsledelsen, som representerer forbundet, overfor unge spillere anbefaler dem å dra ut av Norge for å spille i HockeyAllsvenskan og ICEHL (Østerrike). Hvordan harmonerer det med behovet for ti ekstra spillere med norsk pass i Fjordkraft-ligaen?

– Det stemmer ikke. Vi opplever en stor eksportering av yngre spillere. Det er veldig få av de som har dratt som jeg ser for meg klubbene hadde skapt plass til i et seniorlag i Norge, sier Salsten.

– Danskene har valgt å midlertidig øke antall utlendinger for å ivareta det sportslige produktet. Har sportssjefen gjort tilsvarende vurdering for den norske ligaen?

– Vi har snakket om det, men jeg vil ikke si vi har gjort noen grundige undersøkelser på det. Det vi ser er at landene som har høy kvote beveger seg ned. Jeg har dialog med Roy, som er i Danmark. Det danske forbundet er veldig mot at de går opp til ni, og jeg tror ikke det er veien å gå for Norge. Også tilbakemeldingene fra spillere i ligaene nedover på stigen er dominert av poengjaktende spillere som preger kulturen, sier Salsten og slår fast:

– Vi har ikke vurdert å øke.

Handler ikke om topplagene

Oilers’ sportsdirektør mener diskusjonen om importer er på feil grunnlag. Én av konsekvensene kan bli at de svakeste lagene tappes for de beste norske spillerne.

– Spillermarkedet blir mindre, og da blir det mer kannibalisering. De beste lagene vil handle de beste fra de minste, sier Higson – og fortsetter:

– Jeg vil ikke ha det sånn, for det ødelegger mitt eget produkt. Vår jobb er å sette sammen en stall som er bedre enn de nest beste, og det vil gå ut over de mindre lagene.

Han mener ikke det er importspillerne til topplagene det dreier seg om.

– Dette handler ikke om at Oilers, Vålerenga eller Storhamar må ha en utlending til for å vinne NM-gull. Det handler om spillerlogistikken totalt, sier Higson.

Nyeste fra Dagsavisen.no: