Handball

Sola fra 48 til 80 sponsorer

På to pandemiår har Sola og Siri Forgaard (40) nesten klart å doble antallet sponsorer. Full økonomisk effekt av den sportslige suksessen har de likevel ikke fått.

Siri Forgaard