Friidrett

Alle fornærmede avhørt i Ingebrigtsen-saken

I en pressemelding tirsdag melder politiet at de nå har snakket med alle som har fått status som fornærmede i Ingebrigtsen-saken. Det vil også bli gjennomført flere avhør fremover.

Det opprettet en undersøkelsessak etter kronikken som ble publisert av VG for en stund siden. Friidrettsbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen hevdet der at ubehag, frykt og vold hadde vært en del av oppveksten.

I etterkant av det som kom fram var det så naturlig for politiet å undersøke om det var rimelig grunn til å starte etterforskning. Det kom også en anmeldelse på vegne av en av de fornærmede. Det har så blitt opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner.

– Ut fra opplysninger i saken var det naturlig å gi samtlige av barna status som fornærmet. Alle de fornærmede er nå avhørt. Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. Han er avhørt og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget, sier politiinspektør Terese Braut Våge, i pressemeldingen.

Vitneavhør

– Politiet har foretatt flere vitneavhør i saken. Hvilke vitner som er avhørt og hva de har forklart ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Braut Våge.

Det er også planlagt flere vitneavhør i tiden framover.

– I en etterforskning vil politiet alltid vurdere status for den enkelte etter hvert som etterforskningen skrider fram. Omstendigheter i denne saken, herunder at barna er født over en svært lang tidsperiode, gjør at det også er naturlig for politiet å vurdere eventuell foreldelse opp mot enkelte av de fornærmede, sier politiinspektøren.

I en etterforskningsfase

– Politiet er fortsatt i en etterforskningsfase, hvor formålet med etterforskningen er å avdekke om det foreligger straffbare forhold, sier Braut Våge.

Det fastholdes i pressemeldingen at politiet skal være objektive. Etterforskningen skal prøve å klarlegge både hva som taler mot Gjert Ingebrigtsen og hva som taler til hans fordel.

Politiet har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere opplysninger i saken. Politiet understreker at etterforskning av saker som gjelder mistanke om mishandling i nære relasjoner er saker som krever grundig etterforskning og som erfaringsmessig tar tid å etterforske. En sentral del av etterforskningen er avhør. Av hensyn til etterforskningen og taushetsplikten vil politiet ikke komme med ytterligere opplysninger om innholdet i forklaringene, heter det videre i pressemeldingen.Mer fra Dagsavisen