Viking

Sjekk økningen i lønn hos Viking på fem år

Siden 2018-året i OBOS-ligaen har Vikings totale lønnskostnader mer enn doblet seg. Bare fra 2021 til 2022 økte de med 21 prosent. Ledelsen erkjenner at lønnskarusellen innebærer kalkulert risiko.

Stavanger — I AS-regnskapet for 2022, som fortsatt ikke er formelt godkjent på generalforsamlingen, kommer det fram at Viking betalte ut 61,7 millioner kroner i lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader.

Av dette var nesten 50 millioner overført til FK – hvor alle involvert i sport er ansatt. Resten av beløpet er de AS-ansatte i administrasjonen.

Økningen i fjor var på 21 prosent fra en total på 50,86 millioner i 2021.

– Bak disse tallene ligger en økt satsing på sport. Vi har hatt økning i lønn hvert år siden nedrykket. Publikum er kanskje ikke alltid enige, men vi sitter overhodet ikke med noe mål om å ha mest mulig penger i banken her. Det er sport vi lever for, sier økonomisjef Markus Grass til RA.

Markus Grass

Antall årsverk hos FK bakker opp det Grass sier. Det økte fra 44 ansatte i 2021 til 54 i 2022. Administrasjonen har ikke vokst på samme måte. Den økte fra åtte til ni stillinger.

– Det er i hovedsak en av de største spillerstallene i klubbens historie i fjor, samt styrking rundt akademiet, som har spilt inn, sier Grass.

Han peker på at Viking er sterke i troen på at den økte pengebruken over tid vil gi bedre sportslige resultater. Det vil igjen kunne gi økte inntekter.

– Stor kontrast

Da Viking var ribbet til beinet etter nedrykket i 2018 var de totale lønnskostnadene kun rett over 30 millioner. Et stramt lønnstak var i spill og man skrudde til hvor man kunne.

Erkjennelsen av at man måtte øke summene for å være konkurransedyktige de neste årene var samtidig der. Det har Viking også gjort. Til gagns.

Nå er 2018-tallet doblet.

Publikum er sikkert ikke alltid enige, men vi sitter overhodet ikke med noe mål om å ha mest mulig penger i banken her. Det er sport vi lever for.

—  Markus Grass

Daglig leder Eirik Bjørnø understreker at han ikke vil uttale seg om 2022-regnskapet før det er formelt godkjent, men han ser kontrastene i det historiske og større bildet.

– Det er klart at sammenligningsgrunnlaget fra OBOS-ligaen, til et lag som skal kjempe i toppen av norsk fotball, er natt og dag. Inntektene våre har også økt veldig i samme periode. Disse tallene har fulgt hverandre. Vi har ikke på noe tidspunkt tatt noen hodeløs risiko, sier Bjørnø.

Hvert år har lønnen totalt steget med mellom fem og ti millioner kroner. Økonomisjef Grass peker på at klubben jobber med en modell hvor en kan se tre-fire år fram i tid på hvilke lønnsforpliktelser som ligger i de forskjellige kontraktene. Klubben har også en tanke om hva spillere som ikke er hensyntatt kan ligge på. Det vil si de som skal inn. Det hele er også veldig avhengig av overgangsvinduene. Det er det som er den store ukjente faktoren – samtidig som det også er sikkerhetsventilen. Ser Viking at totalen er på vei mot et kraftig minus er salg en naturlig løsning.

På samme tid har nå også styrene signalisert at klubbens drift igjen er moden for et minusår – dersom det kreves sportslig sett. Det har salgene og den kraftig forbedrede egenkapitalen sørget for.

Viking har de tre siste årene levert over 30 millioner i samlet resultatpluss – og satt rekord hvert eneste år.

Risikosport

Viking har også vært ekstremt opptatt av å ikke bruke penger klubben ikke har. Den fellen har de gått i før – og denne tankegangen bidro nok også til å øke kritikken i fjor sommer.

Når klubben nå fikk penger etter storsalget av Daniel Karlsbakk skuflet de ganske umiddelbart inn omtrent hele salgssummen i fire nye spillere.

Men hva med veien videre? Kan Viking fortsette med å øke lønningene med fem til ti millioner årlig – selv med mer penger fra TV2 i bunn?

– Vi ser nå at vi begynner å være på et nivå på forutsetninger hvor vi skal være der oppe og kjempe. Så er alltid fotballøkonomi en risikosport. Du må satse litt for å generere inntekter. Det handler om å finne balansen. Det må ikke bli for brutalt, sier Eirik Bjørnø – og fortsetter:

– Dette er en vanskelig øvelse. På sport må vi nå jakte marginene for å styrke oss. Det må inn mer inntekter før lønnstallene nå kan økes særlig mer. Det kan også komme. Det ser vi med konserter og europacup.

Det som også kan være verdt å merke seg er at Viking vil øke ytterligere i 2023. Omtrent i samme takt som de siste fem årene. Med Nicholas D’Agostino, Jost Urbancic, Patrick Yazbek og Lars-Jørgen Salvesen inn er det nærliggende å tro at man kan plusse et sted mellom fem og ti millioner på 2022-tallet på 61 millioner denne sesongen. Også om du trekker fra spillerne som er borte fra i fjor. Viking drar seg fort opp mot 70 millioner i totale lønnskostnader i 2023 – uten at Bjørnø vil kommentere anslaget.

Spillerlønningene i Norge blir uansett stadig høyere.

– På generelt grunnlag ser vi over det siste året og to at lønn på spillere spesielt har dratt seg kraftig opp. Det må vi være oppmerksomme på. Vi må ikke ta oss vann over hodene, avslutter Bjørnø.

---

FAKTA

Totalkostnad på lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskost i Viking siden 2017:

2017 – 38,7 millioner

2018 – 31,8 millioner

2019 – 39,7 millioner

2020 – 44,5 millioner

2021 – 50,9 millioner

2022 – 61,7 millioner

Kilde: Årsregnskap Viking Fotball AS

NB! Spillere, trenere og sportslige ressurser i Viking er ansatt i FK. AS betaler lønn via selskapenes samarbeidsavtale. AS eier de kommersielle rettighetene.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: