Viking

Et helt lag på valg i Viking-styrene

Hele 11 av totalt 16 seter i de to Viking-styrene er på valg i 2023. Dermed er dørene åpne for store omveltninger i beslutningstakere - dersom medlemmer og aksjonærer ønsker det.

I klubbens AS-styre sitter leder Stig H. Christiansen videre i ett år til. Blant de aksjonærvalgte styremedlemmene er både Jan Henrik Jelsa, Merethe Berge Paasche og Erik Sæstad (vara med møteplikt) på valg.

Styret består videre av FK-medlemmene Rune Bertelsen, Ellen Heggheim og Eirik Myhre (vara) hvor de to sistnevnte er på valg i FK.

Dermed kan fem av sju i AS-styret, inkludert varamedlemmer, potensielt sett skiftes ut.

– Det stemmer at mange er på valg i år. Vi skal starte prosessen torsdag med én til én møter med samtlige styremedlemmer. Der skal vi finne ut hvordan det har fungert og hva de tenker om veien videre, sier Kurt S. Helland – som er leder av valgkomiteen i Viking Fotball AS.

Stig H. Christiansen og Rune Bertelsen

Han understreker at valgkomiteen i AS selvsagt ikke har innflytelse på valgene av FK-medlemmer som også er en del av AS-styret.

– Kan det være duket for større endringer med de svake sportslige resultatene i år i bunn?

– Vi går inn i dette med relativt åpne sinn. Prosessen har ikke startet og jeg har i så måte ikke fått nødvendig input. Samtidig ønsker alle å få Viking opp og fram. Vi kan ikke ha disse resultatene. Nå må vi gjøre en grundig evaluering og se hva folk sier. Så får vi eventuelt også vurdere opp imot andre kandidater, sier Helland.

AS er delen av klubben som styrer markedsrettighetene i Viking og som tar regningen for lønn til spillere og trenere i FK via samarbeidsavtalen mellom partene. Det er også her administrasjonen i hovedsak er ansatt.

Mer trykk på kvinnene

Hos FK-styret (medlemmene) er det Anders Thingbø som leder valgkomiteen på tre personer også foran årsmøtet i 2023. Her er seks av ni, inkludert varamedlemmer, på valg.

– Vi kom i gang med å prate med styremedlemmene om veien videre tirsdag og skal ha videre dialoger de kommende ukene, sier Thingbø.

Han peker på at det for valgkomiteen i FK er viktig å ivareta ta alle klubbens interesser når innstillingene til styremedlemmer skal komme. Det inkluderer både bredde, elite og begge kjønn.

– Vi har satset mye på damene de siste årene og det skal fortsette. De større linjene inkluderer også hvordan A-laget for herrer skal lykkes bedre. Ønsket er å sette sammen et styre som er kompetent og står på. Som tar vare på Vikings voksende behov. Med satsingen på kvinnefotball er det behov for kompetanse og bedre økonomiske rammer. Det blir et spennende årsmøte og et spennende år i 2023.

– Har der vært et tema å igjen se på muligheten for å ha en felles styreleder både i FK og AS?

– Det er årsmøtet som beslutter vedtekter og modeller. Det har ikke vært noen stor sak blant medlemmene i 2023, sier Thingbø.

Halvparten har alt takket nei i FK

Han regner med at de endelige innstillingene, og den fulle kabalen til komiteen, først er på plass noen uker før årsmøtet i mars. Samtidig ser han alt at det vil bli endringer.

– Foreløpig vil jeg anslå at halvparten av de som er på valg ønsker å fortsette. Så er det alltid en grunn for å gjøre noen utskiftninger. Det kan være fordi noen vil ut, eller fordi man ønsker å gjøre noen utskiftninger. Vi skal også huske at dette er et frivillig og ubetalt verv. Dersom folk ønsker å bli med videre er vi veldig der at vi vil se på om det kan være et alternativ.

– Er det en fare for at et A-lag for herrer i krise blir litt glemt?

– Det som skjer i Jåttåvågen rundt A-laget for herrer er godt ivaretatt med apparatet vi har. Kvinnesatsingen vil kreve mer pengeressurser, plass og kamptider i Jåttåvågen også. Det blir mer å holde styr på og flere hester. Du har et poeng, men nå er det besluttet å satse på begge kjønn. Jeg vil ikke si at vi må ta noe valg mellom de to tingene og det er vi bevisste på, avslutter Thingbø.

---

FAKTA

Viking-styrene 2022:

AS: Stig H. Christiansen (leder, ikke på valg), Jan Henrik Jela, Merethe Berge Paasche, Rune Bertelsen (FK), Ellen Heggheim (FK), Erik Sæstad (vara AS), Eirik Myhre (vara FK). Totalt sju med møteplikt.

FK: Rune Bertelsen (leder, ikke på valg), Eirik Myhre, Helen Rygh (ikke på valg), Odd Egil Flokketveit, Arild Ravndal, Ellen Heggheim, Silje Hanum Padøy, Espen Brevik, Kjartan Hjorteland (vara, 1 år til).

---