Viking

Straffen deres er som skapt for å deles

KOMMENTAR: Viking bestemte seg raskt for å gjøre seg ferdig med de smått uvirkelige scenene mellom David Brekalo og Patrik Gunnarsson. Den muligheten vil ikke spillerne selv få.

David Brekalo

At klubben dropper straff for det uverdige opptrinnet mellom to unge spillere på slutten av kampen mot Kristiansund, er for så vidt greit nok. Den offentlige gapestokken vil sannsynligvis oppleves svært belastende, både på kort og lang sikt, for de to spillerne.

Den redigerte delen av mediene kommer selvsagt til å spinne i noen dager rundt situasjonen hvor Brekalo angrep egen keeper – og hvor Gunnarsson fulgte opp med å det som utvilsomt framstår som å filme på medspilleren et rødt kort. Noe slikt har, så vidt jeg vet om, ikke skjedd i fotballhistorien før. Det er høyst oppsiktsvekkende. Klippet fra Eurosport vil gå sin seiersgang gjennom verdenspressen de neste dagene.

Hver eneste gang man googler navnene deres, eller gjør et søk på YouTube, vil videosnutten dukke opp.

—  Espen Astor Iversen

Ikke siden Benny Lennartsson fikk strekk, da han tok «Fygaren» etter seieren mot Chelsea, har Viking hatt noe som kan kvalifisere til «Play of the Day» på CNN. Nå har de definitivt det.

Problemet for de to kamphanene er at det ikke vil dø med det som kommer i første bølge. Hver eneste gang man googler navnene deres, eller gjør et søk på YouTube, vil videosnutten dukke opp. Dette er to unge menn med ambisjoner. Ingen av spillerne ser på Viking som sin endestasjon i karrieren. De skal opp og fram.

I så måte vil dette opptrinnet ligge der som en gedigen heftelse. Bildene og snuttene er det første som vil møte agenter og kjøpende klubber i all overskuelig framtid. Det er en straff som svir skikkelig i seg selv. Den vil vare ut karrieren.

Gjør du et slik søk i dag på Google i dag har en av de første videoene som dukker opp tittelen «Viking-defender Brekalo sent off for attacking his own goalkeeper». Det er gått viralt.

Det han gjorde var selvsagt idiotisk, men det kan til en viss grad forklares med brusende balkansk blod i en stresset situasjon. Samtidig framstår reaksjonen til Gunnarsson nesten som hakket mer forkastelig.

Islendingen ville ikke ta på seg mye skyld i etterkant – og benektet at han overspilte eller filmet. Det får så være. Det som uansett er sikkert er at folk vil gjøre sin egen vurdering av videoen. De fleste vil da sette seg til doms umiddelbart og konkludere med at han faktisk prøver å få egen medspiller utvist. Måten han kaster hodet bakover, slik en stuntmann gjør når han simulerer å bli slått, kan vanskelig tolkes som noe annet. For Brekalo slo aldri. Han dyttet kun høyt i brystregionen.

Når det er sagt er jeg ikke jeg så sikker på at handlingen er helt bevisst fra Gunnarsson. Det er godt mulig at dette mer eller mindre er en slags innlært refleks.

For hva gjør mange fotballspillere om en motspiller dytter på den måten? Dessverre er svaret, i en stadig mer kynisk fotballverden, at mange prøver å få det til å se ut som et slag for å få tvinge fram et rødt kort. Det er nærmest blitt en instinktiv reaksjon.

Selvsagt er det for tynt til at Gunnarsson kan unnskylde seg med det, men jeg tror at det ligger noe der. Det handler om settingen og at det er kamp. Hjernen hans kobles ikke på i forhold til det faktumet at dette er en medspiller. Personlig tror jeg ikke han hadde gått ned på denne måten dersom det var en treningsøkt.

At de to senere på kvelden lot seg avbilde, med noe anstrengte fjes og en Smil-sjokolade mellom seg, vil neppe omgjøre denne saken til kun humoristisk. Brekalo har lang kontrakt, men dette vil selvsagt spille inn på vurderingen om hvorvidt Viking skal prøve seg på et kjøp av Gunnarsson.

Så er det med videosnutten som med sjokoladen til Freia:

Skapt for å deles.