Viking

Vrakingen som er et bilde på Vikings framgang

Benken Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen har hatt tilgjengelig den siste tiden er noe helt annet enn hva Viking har hatt på en årrekke. Det har blant annet klubbens mest betrodde tjener de siste årene fått merke.

Viljar Vevatne