Viking

Nå er Viking-keeper Gunnarssons dom klar

Viking anket keeper Patrik Gunnarssons røde kort.

Patrik Gunnarsson