Viking

En flamme å bygge videre på

Til helgen vil nok et ekstraordinært fotballting svare nei på om Norge skal boikotte Qatar-VM, men det er all grunn til at fansen skal holde flammen for mer demokrati og åpenhet i fotballen varm. Fra innsiden.

Stavanger — Etter at lobby- og pressmaskineriet til Norges Fotballforbund (NFF) har fått jobbet ferdig er det liten tvil om at det blir et nei til boikott. Kretser og klubber kommer – med noen unntak – til å stemme nei.

Muligheten til å virkelig riste i båten ble forspilt da man ikke fikk ri boikottbølgen tidligere i år. Egentlig vant NFF kampen da de fikk overtalt det ordinære Fotballtinget til å utsette for å utrede boikott. En mektig «motstander» må ikke få tid til å forberede seg om en vil overraske. Det er enkel logikk.

Piet Heins kloke ord kan trygt brukes om Qatar-saken. For da «Fanden ville at intet skulle skje – da satte han ned den første komité».

Mollekleiv-utvalget styrte vindretningen nøyaktig den veien NFF ønsket og de klarte elegant å slå ned opprøret. Selv om Norsk Supporterallianse (NSA) desperat har prøvd å være motstemme ender de fleste klubber, og alle kretser, med å forholde seg lydige. Til helgen kan NFF slå seg på brystet og si at et nei til boikott er godt forankret i «fotballfamilien». De kan også komme med flotte taler om at NÅ skal det påvirkes fra innsiden.

Hvor mye egentlig lille Norge klarer å påvirke gjenstår å se.

Hordene kan være stolte av den jobben og det samfunnsengasjementet de har vist i denne viktige saken.

—  Espen Iversen

Dessverre er fotballen ganske kraftig i utakt med folk flest. Respons Analyse sjekket vannet for VG denne uken og 49 prosent av et utvalg på 1000 svarte ja til boikott. 29 sa nei. Det skal faktisk «fotballfamilien» ta inn over seg når de høyst sannsynlig vil «peke på en godt forankret beslutning».

Her lokalt har Vikinghordene (som en del av NSA) desperat prøvd å mobilisere, men de har ikke lykkes tilstrekkelig. NFF Rogaland har samtidig nektet dem å komme til orde på møter hvor temaet skulle opp med klubbene – og på formøtet til Fotballtinget. Om de hadde en naturlig rett på innpass er en egen sak. Nei-argumentet til NFF sentralt – om at motpartens syn var godt representert på disse møtene ved at motargumentene blir lest opp – er syltynt. Ville Nei til EU latt ja-siden lese opp deres argumenter, mens de selv fikk full talerett? Ville det ikke vært et steg mot den åpenheten alle ønsker å slippe NSA inn på noen digitale møter som motstemme – selv om NFF var i sin fulle rett til å nekte det?

Når det er sagt synes jeg kretsens styreleder Helge Jørgensen har klart seg bra i dette. Han har vært veldig åpen på at dette ER en vanskelig sak og sier rett ut at det foregår ting i FIFA og UEFA som er høyst kritikkverdige. Han våget også å kritisere eget forbund for forsøket på å torpedere et digitalt fotballting.

En mer kritikkverdig taktikk fra NFF sentralt er truslene om at klubbene i stor grad måtte tatt en regning på rundt 200 millioner om det ble boikott. Selv Ulf-sjef Tom Rune Espedal, som sitter i styret i Norsk Toppfotball, har stilt seg tvilende til hvor mye hold det er i det tallet. Forbundet kunne nok også fint spart inn en del penger på egen hånd – ved å slanke en sentraladministrasjon som over tid har vokst til et smått mastodontisk byråkrati. Det er definitivt ting å rydde i her på berget også.

Disse eksemplene representerer litt av den samme maktarrogansen fra NFF sentralt som FIFA og UEFA på mange måter står for. Det er denne type utvikling som egentlig er det sentrale. Ikke en boikott av Qatar. Akkurat der tror jeg dem som vil røske opp i korrupsjon, mangel på demokrati og mangel på åpenhet i FIFA og UEFA (og NFF som en integrert del) har bommet litt. Fremmedarbeiderne i Qatar er et bilde på noe større som er galt. Derfor har jeg også selv ment at boikott av VM er et bomskudd.

Men jeg mener på ingen måte at systemkritikk og reformer, både internasjonalt og nasjonalt, ikke er på sin plass.

Hordene kan være stolte av den jobben og det samfunnsengasjementet de har vist i denne viktige saken! Så håper jeg de ikke gir opp, men retter kritikken mer direkte mot endringer i forbundene. Det kan best gjøres fra innsiden og Hordene har skjønt det. Nå melder flere seg inn i Viking i stedet for å være en supportergruppe på utsiden.

Da kan man begynne på grasrotnivå med å kreve at medlemmenes syn på vanskelige saker må luftes. En så stor prinsipiell sak som Qatar burde nok vært avgjort på et årsmøte i Viking FK. Ikke via indirekte demokrati.

Framover har Hordene sikret seg talerett og stemmerett. Den retten vil nok bli brukt alt når Viking skal avgjøre om de vil overta Avaldsnes sin kvinnesatsing. Det er grunn til å tro at fansen både misliker betting – og prinsippet med å overta en annen klubb.

Selv om man ikke klarte å få til en boikott av Qatar håper jeg kampviljen ikke dør.

Fotballen kan aldri få for mye åpenhet og demokrati. Den er til for fans og spillere. Ikke politikere og pamper.

Det håper jeg blir kampsaken i fortsettelsen.

Espen Iversen

Sportsleder i Dagsavisen Rogalands Avis