Lokalfotball

Ikke prioritert tross størst underdekning

Brodd har vokst og var ved utgangen av 2022 klubben med nest flest aktive lag i Stavanger. Banesituasjonen på Storhaug er prekær, men er foreløpig er ikke videreutvikling av Midjord prioritert.

Stavanger — I Stavanger kommunes tildeling av treningstider for 2023 på de eksisterende fotballbanene i byen kom problemene klart fram.

– Da tildelingen kom sent forrige uke fikk vi se sort på hvitt at vi er klubben som kommer desidert dårligst ut. Fordelingen lages ut ifra et poengsystem basert på antall lag. Vi har det største avviket av alle sett mot behov, sier daglig leder Kyrre Sandven i Brodd.

Klubben har ifølge den daglige lederen nå 1018 registrerte medlemmer. Det tallet inkluderer trenere og ledere. Antallet aktive spillere er rundt 850. Da regnes også spillere som får gratis medlemskap til året de fyller sju med. Dette er et prosjekt Brodd har hatt suksess med og som er iverksatt for å fremme integrering, inkludering og økonomisk utjevning.

To små baner vil hjelpe

Klubben disponerer nå to fulle kunstgressbaner på Midjord, men det er langt unna hva størrelsesmessig sammenlignbare klubber som Viking, Hinna og Madla har tilgang på.

For å kunne sikre et tilbud til alle som vil spille fotball, ut ifra tidene de disponerer, må Sandven og Brodd være restriktive. Både på antall treninger og spillflatens størrelse. Treningstider utenfor kjernetidene må også tas i bruk – som søndager.

Problemene blir spesielt synlige når aldersbestemte kull som har flere lag spiller kamper. Da står de som ikke spiller den aktuelle dagen igjen uten treningsmulighet.

Håpet er å få lagt inn et par mindre kunstgressbaner på Midjord – noe som vil gjøre situasjonen langt bedre. Spesielt når det avvikles kamper.

– Det finnes en disposisjonsplan hvor det er tegnet inn mindre baner bak begge målene på hovedbanen, men det er ikke engang satt på prioriteringslisten i temaplan for utvikling av idrett fra 2023-2039 - som revideres hvert fjerde år, sier Sandveen

Denne skal opp til behandling politisk i formannskapet torsdag denne uken. På nyåret skal det behandles i kommunestyret.

Bydelsutvalget på Storhaug har allerede kommet med innspill og støtte.

Sandven har også selv kommet med et innspill på vegne av Brodd.

– Vi er ikke nevnt og har naturligvis svart på dette.

Sandven peker på at Brodd ikke nødvendigvis er så opptatt av om det er fullverdige 7-er baner eller 5-er baner som bygges. Det viktige er flater som kan brukes til trening.

– Ideelt sett kunne en bare lagt kunstgress på hele de aktuelle områdene.

Kvadsheim skjønner frustrasjonen

Bjarne Kvadsheim (Sp) leder utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune. Han peker på at han i flere år har forbarmet seg over baneproblematikken på Storhaug.

– Det er flere klubber som sliter med for få treningstimer. Brodds store utfordring er at det ikke er flere anlegg på Storhaug og også langt til neste alternative anlegg. Hillevåg og Jarl er det man har sett mot og da må ofte kjøring involveres, sier Kvadsheim til RA – og fortsetter:

– Brodd har blitt en stor klubb med mye aktivitet og engasjement. Da blir det underdekning. Per dags dato er det ikke så mange måter å fikse det på. Det jeg har spilt inn, og som ligger i disposisjonsplanene, er områdene hvor natur- og idrettsservice har redskapsboder og maskinhus. Disse bør rives. Området hvor det nå er sandvolley bak motsatt mål burde også vært egnet. Jeg skjønte aldri logikken til administrasjonen med å bygge det der.

Bjarne Kvadsheim

– Brodd er ikke engang med i prioriteringslisten når revideringen er på agendaen torsdag denne uken. Kan det gjøres noe med?

– Dette skal også helt videre til kommunestyret etter nyttår. Dersom det ikke kommer opp nå er det ikke slik at det ikke kan gjøre det siden. Dette er opp til oss folkevalgte.

Kvadsheim føler han har forsøkt å peke på den prekære banesituasjonen på Storhaug i årevis. Han har også tidligere vært med på befaringer for å se om man kan utvikle løkker i nærområdet – uten resultat.

Ofte har Brodd også blitt nedprioritert kommunalt fordi andre også har hatt behov. Så har bildet nå skrudd seg til ytterligere med vekst. Kvadsheim peker på at det ikke hjelper Kyrre Sandven og Brodd at han sier at han forstår situasjonen uten at det gjøres noe.

– Jeg er skuffet over at flere andre ikke ser den prekære situasjonen de er i.

At det nå settes lys på det igjen mener ha er på sin plass.

– Men er det vilje til å legge midler på bordet for å gjennomføre om det kommer på agendaen og blir prioritert?

– Nå har vi lagt 15 millioner på bordet som klubber kan søke på for å realisere egne anlegg. Så er jeg usikker på om det går ettersom kommunen eier Midjord, men jeg håper det er muligheter, avslutter Kvadsheim.

---

FAKTA

Utdeling av treningstidene for fotball på de kommunale banene i Stavanger baserer seg på et behovsrettet poengsystem etter alder og nivå på lagene. Lag mellom 6 og 12 år får 1 poeng, 13–19 år 2 poeng, A-lag 0,5 poeng og Elite 8 poeng.

Slik ser det ut etter fullført 2022-sesong. Tallene er basert på opplysninger fra NFF Rogaland:

Madla 91,5 poeng

Brodd 81,5 poeng

Hinna 77,5 poeng

Viking FK 76 poeng

Forus og Gausel 65 poeng

Vardeneset 64 poeng

Vaulen 59 poeng

Hundvåg 59 poeng

Vidar 53 poeng

POL 43,5 poeng

Jarl 32,5 poeng

SIF 28 poeng

Mastra 27 poeng

Sunde 23,5 poeng

Finnøy 23,5 poeng

Tjensvoll 23 poeng

Rennesøy 21 poeng

Buøy 5 poeng

Øyane 4 poeng

Siddis 1 poeng

Tasta 0,5 poeng

Storhaug 0,5 poeng

Fogn 0,5 poeng

Paradis 0,5 poeng

Vassøy 0 poeng

Antall brukstimer totalt på byens treningsanlegg for fotball er 51.062 timer fordelt på 45 spillflater.

Klubber som Brodd, Madla, Finnøy, og Vaulen er blant klubbene med relativt stort avvik mellom krav og faktisk tildelt treningstid i 2023. Klubber som Viking og Vidar har til sammenligning langt mindre avvik – og bedre tilgang på treningstider.

Kilde: Skriv fra Stavanger kommune 1. desember

---